YAZIM KURALLARI


YAZILARIN HAZIRLANMASI

Dil

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’ dir.

Yazıların Hazırlanması ve Gönderimi

Dergimize makale gönderimi online olarak DergiPark üzerinden yapılmalıdır.  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yazım kuralları için APA (American Psychological Association) stilinin 6. sürümünü benimser. Makale hazırlanırken yararlanılan tüm kaynaklar kaynakçada APA 6. Sürüm formatına uygun olarak belirtilmelidir. Bu formata uygun olmayan makalalaer, değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

 

APA 6. Edisyonu hakkında detaylı bilgi için:

 

SON KONTROL LİSTESİ

Makaleyi sisteme yükleme aşamasında kapak sayfasında olması gereken bilgiler şu şekildedir:

● Kapak Sayfası ( Aşağıda yer alan bilgilerin “DergiPark Makale Yönetim Sistemi”ne ayrı bir word dosyası olarak eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir.)

  • Makalenin alan bilgisi
  • Etik Kurul izin belgesi
  • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
  • Yazar/yazarların ORCID bilgileri
  • Yazar/yazarların ünvan ve iletişim (Örn: Üniversite, Fakülte, Bölüm, e-mail, cep no) bilgileri

Not:Çalışması yayımlanmak üzere kabul edilen yazarlarımızdan Türkçe ve İngilizce  olarak 1000 kelimelik “Genişletilmiş Özet” talep edilecektir.