SON SAYI


18 (2), 2018
Sine Kontbay Busun & Gonca Darik
Türkiye’de Çok Boyutlu Zenginliğin Analizi: 2006-2010 Yılları Karşılaştırması


Doç. Dr. Seymur Ağazade
Döviz Kuru Değişkenliğinin Türkiye’nin Euro Kullanan Ülkelere İhracatı Üzerindeki Etkisi


Doç. Dr. Aslı Afşar & Arş. Gör. Emine Karaçayır
Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Oranının Belirleyicileri


Arş. Gör. Duygu Ürek, Arş. Gör. İpek Bilgin Demir & Doç. Dr. Özgür Uğurluoğlu
Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği


Dr. Öğr. Üyesi Metin Reyhanoğlu & Dr. Öğr. Üyesi Özden Akın
Keşfetme ve Mevcudu Geliştirme Stratejilerinin Girişimci Yönlülük ile Performans İlişkisindeki Aracı Rolü: İmalat Sektöründe Bir Araştırma


Dr. Öğr. Üyesi Aşır Özbek
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleriyle Hayırsever Kuruluşlarında Verimlilik Analizi


Doç. Dr. Elif Gizem Uğurlu & Arş. Gör. Hakan Aşkan
Türkiye’deki Uluslararası Film Festivalleri ve Uluslararası Eskişehir Film Festivali İzleyici Araştırması


Arş. Gör. Gülden Özkan
Halkla İlişkilerin Toplumsal Rolüne İlişkisel Bir Bakış: Sosyo-Kültürel Yaklaşım


Öğr. Gör. Selin Kiraz
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Erich Fromm ve Sigmund Freud İlişkisi


Dr. Lecturer Burcu Türkcan
Empirical Evidences on Turkish Tourism-led Growth Experience in the Presence of a Structural Break


Yrd. Doç. Dr. Miraç Eren & Doç. Dr. Selahattin Kayna
AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Aday Ülkelerin İnsani Gelişme, Eğitim ve Gelir İndekslerinin Çok Amaçlı Doğrusal Programlama ile Çoklu Periyotlu Olarak Değerlendirilmesi


Emine Kılavuz & Melike Atay Polat
Panel Veri ile Türkiye’nin Dış Ticaretinin Marshall-Lerner Şartı Çerçevesinde Analizi


Dr. Öğr. Üyesi Murat Burgaç
Savaşın Çocukları: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da Sokak Çocukları Sorunu ve Çözüm Arayışları


Emre Aydın & Doç. Dr. Rıza Sam
Adorno’nun Caz Müziği Kuramına Güncel Bir Bakış: New York Jazz Masters Workshop Uygulaması