Türkiye’de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009


The Effect of Public Investments on Private Sector Investments in Turkey:1970-2009


Arş. Grv. Mehmet Cural
Arş. Grv. Dr. Recep Emre Eriçok
Arş. Grv. Veli Yılancı


ÖZET
Bu çalışmada 1970-2009 yılları arasında Türkiye’de kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerinde ne türlü bir etkiye sahip olduğu yapısal değişime izin veren birim kök ve eşbütünleşme testleri aracılığıyla sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar, bahsi geçen dönem zarfında kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde çekme etkisi olduğunu, yapılan kamu yatırımlarının özel yatırımları arttırdığını göstermektedir.


ABSTRACT
In this study, we analyze what kind of effect public investment has on private sector investment by employing unit root and cointegration tests, which allow a structural break between 1970-2009. The results, we obtained, show that the public investment has crowding in effect on private sector investment, that is an increase in public investments create also an increase in the private sector investments in the analysis period.


ANAHTAR KELİMELER: Kamu Yatırımları, Özel Yatırımlar, Dışlama Etkisi, Çekme Etkisi, Yapısal Değişim


KEYWORDS: Public Investment, Private Investment, Crowding Out Effect, Crowding in Effect, Structural Change.

[PDF]