Determination of the Criteria Preferred in Entering Private Pension System by Analytical Hierarchy Process


Bireysel Emeklilik Sistemine Girişte Önem Verilen Kriterlerin Tercih Sıralamasının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Belirlenmesi


Asst. Prof. Dr. Harun Sönmez


ÖZET
Private pension system companies do significant work to gain more customers. One part of the significant work is to uncover customers’ reasons for choosing other companies and to review the services they offer with the effect of competition. At this point, determining the order of importance of criteria that customers consider upon entrance to private pension system is important for companies. In this study, a survey was conducted to identify the variables and their importance levels that academics from Anadolu University Faculty of Science consider to be important upon entrance to private pension system, and was assessed with Analytic Hierarchy Process.


ABSTRACT
Bireysel emeklilik şirketleri sistemlerine daha çok müşteri kazandırmak için önemli çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu önemli çalışmalardan biri de tüketicilerin diğer şirketlere olan tercih sebeplerini ortaya çıkarmak ve rekabetin de etkisiyle sundukları hizmeti gözden geçirme yoluna gitmektir. Bu noktada tüketicilerin bireysel emeklilik sistemine girerken göz önünde bulundurdukları kriterlerin önem sırasının belirlenmesi şirketleri için önemlidir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesindeki akademisyenlerin bireysel emeklilik sistemine girişte önem verdikleri değişkenleri ve düzeylerini belirlemek için bir anket çalışması yapılmış ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile değerlendirilmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Analytic Hierarcy Process, Marketing Research, Individual Retirement Account


KEYWORDS: Analitik Hiyerarşi Süreci, Pazarlama Araştırması, Bireysel Emeklilik

[PDF]