In the Limbo of Languages: Linguistic Change in Seamus Heaney


Dillerin Arafında: Seamus Heaney’de Dilsel Değişim


Assist. Prof. Dr. Mümin Hakkıoğlu


ÖZET
The language issue ensuing from English colonialism in Ireland has had a wide treatment in the poetry of Seamus Heaney, a distinguished representative of contemporary poetry. Discussing for the great erosion in Irish language, the poet has underlined the historical reasons and emphasised the results of language loss. It is seen that Heaney, who is indebted in his artistic achievement to the pioneers of English literature, vacillates between the language used by his literary ancestors and that of his biological ones. However, he eliminates this dichotomy by asserting that the English spoken in Ireland has some distinctive features from the English spoken in London. His acceptance of the absolute supremacy of artistic language is the product of the last stage he has reached in tandem with gaining universality. From this point of view, English is no longer the tongue of the colonizer as it appears in his early poems, but a sublime language open to change, enriched by the opportunities offered by various languages and improved through his poetic contributions.


ABSTRACT
İngiliz sömürgeciliğinin sonucu İrlanda’da yaşanan dil sorunu, çağdaş şiirin seçkin temsilcilerinden Seamus Heaney’nin yapıtlarında geniş yer bulmuştur. Ozan, İrlanda dilinde görülen büyük aşınmayı ele alarak sorunun tarihsel nedenlerine vurgu yapmış ve dilsel yitimin sonuçları üzerinde durmuştur. Sanatsal başarısını İngiliz yazınının öncülerine borçlu olan Heaney’nin, biyolojik ataları ile yazınsal atalarının kullandığı dil arasında kaldığı görülür. Ancak, bu açmazdan, İrlanda’da konuşulan İngilizce ile Londra’daki arasında belirgin farklılıklar bulunduğu sonucuna vararak kurtulur. Sanat dilinin salt egemenliğini benimsemesi evrensellik kazanmasıyla birlikte ulaştığı son aşamanın ürünüdür. Bu yönden bakıldığında, İngilizce artık ozanın ilk şiirlerindeki gibi sömürgecilerin dili değil, farklı dillerin sunduğu olanaklarla zenginleşen ve onun poetik katkılarıyla gelişen, değişime açık yüce bir dildir.


ANAHTAR KELİMELER: Seamus Heaney, Poetry, Language Loss, Polylingualism, Irish Language, Ireland


KEYWORDS: Seamus Heaney, Şiir, Dil Yitimi, Çokdillilik, İrlanda Dili, İrlanda.

[PDF]