Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama


Dividend Payout Policy and Life Cycle Theory: An Empirical Evidence from Istanbul Stock Exchange Manufacturing Firms


Yrd. Doç. Dr. Sibel Çelik


ÖZET
Çalışmada hisse senetleri İMKB İmalat sektöründe işlem gören şirketlere ait 2006-2011 dönemine ait veriler kullanarak ve logit, probit modeller uygulanarak yaşam döngüsü teorisinin Türkiye’de geçerliliği test edilmiştir. Sonuçta yaşam döngüsünün geçerliliğine yönelik bulgular elde edilmiştir. Buna ek olarak, karlılığı ve nakit oranı yüksek olan şirketler daha fazla kar payı ödeme eğilimindedir. Çalışmanın bulguları yatırımcılar açısından önem taşımaktadır.


ABSTRACT
The paper tests the validty of life cycle theory of dividends in the Turkey by using the dataset of 146 ISE listed manufacturing firms for the period 2006-2011 and employing the logit and probit models. As a result we find the evidence supporting the life cycle theory of dividends in Turkey. In addition to this, firms with high profitability and cash ratio tend to pay more dividends. The findings have important implications for investors.


ANAHTAR KELİMELER: Kar payı Politikası, Yaşam Döngüsü Teorisi, Panel Logit, Panel Probit


KEYWORDS: Dividend Payout Policy, Life Cycle Theory, Panel Logit, Panel Probit

[PDF]