Hegemonic (in)Stability Theory and Us Foreign Policy: The Legacy of the Neocons in the Middle East


Hegemonik İstikrar(sızlık) Teorisi ve Amerikan Dış Politikası: Orta Doğu’da Yeni-Muhafazakarların Mirası


Assoc. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu


ÖZET
The Middle East has always been characterized as a conflict-ridden region. The common belief in the academia is that the Middle East is a region with backward traditions in which democratic values cannot take roots. This paper argues that it is the US hegemony that is responsible for much of the turmoil in the region and looks at the issue from more theoretical perspective-namely Hegemonic Stability Theory- and maintains that the existence of a hegemon does not always guarantee order and stability.


ABSTRACT
Orta Doğu daima çatışmaların hüküm sürdüğü bir bölge olarak tanımlanmıştır. Akademide yaygın olan inanç genellikle Orta Doğu’nun, demokratik değerlerin kök salamayacağı, çağdışı geleneklere sahip bir bölge olduğudur. Bu makale, Orta Doğu’da hakim olan karışıklıktan, çoğunlukla Amerikan hegemonyasının sorumlu olduğunu savunarak, konuya teorik bir perspektiften– Hegemonik İstikrar Teorisi- bakmakta ve tek bir hegemonun düzen ve istikrarın garantisi olmadığı görüşünü ileri sürmektedir.


ANAHTAR KELİMELER: Hegemon, Hegemonic Stability, US Foreign Policy, the Middle East.


KEYWORDS: Hegemon, Hegemonik İstikrar, Amerikan Dış Politikası, Orta Doğu

[PDF]