Roma İmparatorluğu’nun Doğu Sınırını Korumak İçin Fırat Nehri Boyunca Kurulan Lejyonlar


Legions Along the Euphrates Established For Protection East Border of the Roman Empire


Yrd. Doç. Dr. Ercüment Yıldırım


ÖZET
M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu Küçük Asya’yı hâkimiyetine almaya başlamıştır. Küçük Asya hâkimiyetinin sonucunda Roma İmparatorluğu, Parth devletiyle komşu olmuştur. İki büyük devlet arasında Fırat Nehri yüzyıllarca sınır olarak kalmıştır. Fırat Nehri, zamanla geleneksel veya sembolik bir sınır haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu Fırat Nehri’nin batısındaki topraklarını korumak için Malatya’da XII. Fulminata, Samosata’da XVI. Flavia Firma ve Zeugma’da IV. Scythica lejyonlarını Fırat hattına yerleştirilmiştir. Bu çalışmada yaklaşık dört yüzyıl süren Roma ve Parth mücadelesi döneminde Fırat Nehri boyunca kurulan lejyonlar ve bölge üzerindeki etkileri anlatılacaktır.


ABSTRACT
Since 1st Century B.C., the Roman Empire began to dominate Asia Minor. The Roman Empire had become neighbor to Parthian State at the end of domination of the Asia Minor. Euphrates River had been the boundary between two major states for centuries. By the time, the Euphrates River had become a traditional and symbolic boundary. To protect the territory in the west of the Euphrates River, The Roman Empire had placed the legions of Fulminata XII in Malatya, Flavia Firma XVI in Samosta and Scythica IV in Zeugma along the Euphrates River. In this study, the legions established along the Euphrates River, in the period of Roman – Parthian struggle which lasted almost four-century, and its effects over the region will be discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Roma, Parth, Fırat Nehri, XVI. Flavia Firma, IV. Scythica


KEYWORDS: Roman, Parthian, Euphrates River, Flavia Firma XVI, Scythica IV

[PDF]