Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi


A Cellular Manufacturing System Proposal For the Gearbox Production Unit of a Car Factory


Yrd. Doç. Dr. Öznur Öztürk


ÖZET
Artan rekabet ortamında işletmeler düşük birim maliyete ve yüksek kaliteye sahip ürünler üreterek rekabette avantaj elde etmeye çalışmaktadırlar. Üretim işletmeleri içsel mekanizmalarını geliştirerek ve sahip oldukları ekipmanları yeniden düzenleyerek sözü edilen rekabet avantajını yakalayabilirler. Makinelerin fonksiyonlarına göre bir arada bulunduğu başka bir deyişle işlevsel yerleşimin kullanıldığı işletmelerde parçalar çeşitli işlemler için bir bölümden diğerine taşınmaktadırlar. Bu şekilde düzenlenen yerleşimde zamanın büyük bir kısmı bekleme, taşınma ve makine ayarlama için kullanılmaktadır. Grup teknolojisi anlayışı, bu anlayışın üretimde uygulanması olan hücresel üretim endüstride yapılan uygulamalardan görüldüğü üzere üretimde verimliliği artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Hücresel üretimin amacı, parçalar arasındaki benzerlikten yararlanarak üretimde etkinliğe ulaşmak başka bir ifade ile daha az sürede, daha az maliyetle ve daha iyi nitelikte daha çok çıktı elde edebilmektir. Bu çalışma, şanzuman parçaları üretimi yapan ve süreç yerleşimine sahip bir Otomotiv Fabrikasının Şanzuman Bölümü için hücresel üretim sistemini kurarak bu sistemin işletmeye sağladığı avantajların neler olduğunu belirlemiştir.


ABSTRACT
In today’s increasingly competitive business world, companies try to gain advantage in this competition by producing high quality products that have low unit costs. Manufacturing companies can achieve this objective by improving their inner mechanisms and reorganizing their equipment. In the business enterprises using functional layout, that is grouping manufacturing operations together on the basis of the function, parts are transferred between the units. However, in such a layout arrangement, a considerable amount of time is wasted during the transfer and machine settings operations. As the applications of cellular production in the field of industry - which is the practical application of group technology in production - clearly shows, the idea of group technology is used to increase productivity. The ultimate goal of cellular manufacturing is to achieve efficient production by exploiting the similarities among the parts, in other words to obtain more outcomes in a shorter time that have high quality and low unit cost. For the purposes of this study, a cellular production system was established for the “Gearbox Production Unit of a Car Factory” and the advantages of this application were determined accordingly.


ANAHTAR KELİMELER: Üretim Sistemleri, Hücresel Üretim Sistemi, Tavlama Benzetimi, Benzetim.


KEYWORDS: Manufacturing Systems, Cellular Manufacturing System, Simulated Annealing, Simulation.

[PDF]