Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları: Alüminyum Doğrama Sektörü İzmir Örneği


Green Supply Chain Applications: Aluminium Jonery Sector Izmir Example


Yrd. Doç. Dr. Banu Atrek
Yrd. Doç. Dr. Aşkın Özdağoğlu


ÖZET
Artmakta olan çevresel sorunlar ve kaynak kıtlığı, firmaların çevreye duyarlılık konusunda daha bilinçli davranıp bu konuda önlemler almalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda firmalar, doğal kaynakların dengeli ve adil kullanımını dikkate alarak, tedarik zincirlerini etkin yönetmelidirler. Yeşil tedarik zinciri yönetimi, çevreye verilen zararı en aza indirerek, zincirde yer alan firmaların ekolojik etkinliğini arttırırken aynı zamanda firmaların kar ve pazar payını arttırmayı hedefleyen bir örgüt felsefesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, yeşil tedarik zinciri uygulamalarının mevcut durumunun ortaya konulabilmesine yönelik veri sağlamaktır. Alüminyum doğrama sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren bir tedarik zinciri içerisinde yer alan işletmelerle yapılan mülakatlar neticesinde elde edilen bulgular, yeşil tedarik zinciri uygulamalarının istenilen düzeyde olmadığını ve geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir


ABSTRACT
Increase in environmental concerns and problems of resource scarcity, enforce firms to be more sensitive for greeen practices and to take precautions on environmental issues. In this regard, firms should manage their supply chains efficiently by taking the resource allocation more seriously. Green supply chain management emerges as an organizational philosophy that aims to increase the profits and market share of the firms while increasing the ecologic efficiency of the members of the supply chain by minimizing the environmental damages. Therefore, the aim of this study is to collect data to reveal the current situation of green supply chain practices. The results of the interviews with a supply chain in aluminium jonery sector in Izmir point out that the green supply chain practices are not sufficient and should be progressed.


ANAHTAR KELİMELER: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilir Çevre, Tersine Lojistik


KEYWORDS: Green Supply Chain Management, Sustainable Environment, Reverse Logistics

[PDF]