What Do Human Resources Managers Think About the Employee’s Internet Usage ?


İnsan Kaynakları Yöneticileri Çalışanların İnternet Kullanımı ile İlgili Ne Düşünüyor?


Res. Asst. Mehlika Saraç
Assoc. Prof. Dr. B. Aydem Çiftçioğlu


ÖZET
Despite the many advantages of internet usage in organizations, in recent years misuse of internet in work place has been seen as a potentially serious problem. This topic is also interesting for Turkey, which is a developing Eurasian Country in e-revolution. Thus, the aim of this study was to investigate the current state of internet usage in firms from the perspective of human resource managers and to try to find out their perceptions about non-work related internet usage, their internet usage policies, methods and applications The data included in this study were obtained from 130 company which were ranked in Bursa Chamber of Commerce and Industry’s, “ 250 Top Companies in Bursa” Index. The results show that human resource managers perception’s regarding the employees non-limiting internet usage is positive, on the other hand descriptive analysis show that 77.6 percentage of the firms are using monitoring software system in order to cope with non-work related internet usage. Detailed findings and contributions have been discussed.


ABSTRACT
Örgütlerde internetin pek çok avantajının yanısıra, son yıllarda iş yerlerinde kötüye kullanılması ciddi bir potansiyel problem olarak görülmeye başlanmıştır. Bu konu, gelişmekte olan ülkeler içinde yeralan ve bir e-dönüşüm sürecinin içinde bulunan Türkiye içinde gün geçtikçe önemli bir konu haline gelmektedir. Bu noktadan hareketle, bu araştırmanın amacı İnsan Kaynakları Yöneticileri perspektifinden, şirketlerde İnternet Kullanımı ile ilgili mevcut durumu araştırmak, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin iş dışı internet kullanımı ile ilgili algılarını ve internet kullanımı ile ilgili politika, metot ve uygulamalarını ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Bursa’da faaliyet gösteren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yayınlanan , Bursa’nın En Büyük 250 firması listesinde yer alan 130 işletme oluşturmaktadır.Elde edilen sonuçlara göre İnsan Kaynakları Yöneticileri, işletmelerde sınırsız internet kullanımını pozitif algılamaktadırlar, diğer yandan işletmelerin % 76,6 sı iş dışı internet kullanımını azaltmaya yönelik elektronik takip sistemleri kullanmaktadır.Detaylı bulgular araştırmada tartışılmaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Non-Work Related Internet, Cyberslacking, Cyberloafing, Social Media At Work, Internet Controlling


KEYWORDS: İş Dışı İnternet Kullanımı, Siber Haylazlık, Siber-Aylaklık, İş Yerinde Sosyal Medya Araçları, İnternet Kontrolü

[PDF]