Web Tabanlı Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Uygulamaları: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Madencilik Sektörü Şirketlerine Yönelik Bir Analiz


Practice of Management Web-based Investor Relations: An Analysis of Mining Sector Which Has Been Traded in Istanbul Stock Exchange


Doç. Dr. Fatih Temizel
Yrd. Doç. Dr. Sultan Fatih Kostakoğlu


ÖZET
İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma hedefine doğru emin adımlar ile ilerlediği bir dönemde dünya finansal piyasaları iletişimde web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetimi büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Madencilik Sektöründe faaliyet göstermekte olan ve pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetimi uygulamaları incelenmiştir. Adı geçen uygulamaların analiz edilme sürecinde Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından geliştirilen skor kart kullanılmıştır. Skor kart içeriğinde yer alan başlıkların toplamda yüz yetmiş sorunun her birinin cevabı tek tek her şirketin web sitesinde aranmıştır. Var olan her uygulama ilgili şirkete bir puan kazandırırken olmayan her uygulama sıfır puan kazandırmıştır. İncelenen şirketlerin puanları alt kategoriler ve genelde olmak üzere toplanmıştır. Puanlara dayalı sırlamaları ve puanlamanın detayları ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda madencilik sektöründe en iyi web tabanlı yatırımcı ilişkileri uygulamalarının İhlas Madencilik A.Ş. (İHMAD) şirketinde olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada diğer şirketlerin puanları hangi alanlarda topladıkları belirtilerek eksiklikler ortaya konmuştur. Gerek madencilik sektöründeki web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetimi uygulamalarının gerekse en başarılı şirketin Borsa İstanbul genelindeki konumunu daha iyi belirleyebilmek ve anlamlandırabilmek için Borsa İstanbul’daki tüm şirketlerin web tabanlı yatırımcı ilişkilerinin incelenmesi önerisi getirilmiştir.


ABSTRACT
It is very important that Istanbul is an advance with sure steps towards its goal of becoming an international financial center period in world financial markets in the major communication management web-based investor relations. In this study, it is investigated webbased investor relations management practices of the companies which has been operating in the mining sector and stocks’ has been trading in İstanbul Stock Exchange. At the process of analyzing practices we are talking about has used the scorecard developed by the Turkish Investor Relations Association. The answer to each question in a total of one hundred and seventy of the topics on the score card contents were sought in each individual company’s website. The company earned 1 point for each existing application and earned zero point for each application which doesn’t exist. The points of companies which have been studied was collected with sub-categories and general. There was the evaluation of ranking according to the points and the details of scoring. According that, İhlas Mining (İHMAD) company is the best company has got the applications toward web- based investors. At the same study, it was stated which areas other companies collected points and recognized their minuses. This study made an offer to examine the web-based investor relations at all companies which has been trading in Istanbul stock exchange, including here the mining based companies or all other good companies in Istanbul Stock Exchange.


ANAHTAR KELİMELER: Yatırımcı İlişkileri Yönetimi, İnternet, Madencilik Sektörü, Borsa İstanbul


KEYWORDS: Investor Relations Management, Internet, Mining Sector, Istanbul Stock Exchange

[PDF]