Metin Erksan’ın Kuyu Filminin Mitolojiye Dayalı Bir Perspektiften Çözümlenmesi


An Analysis of Metin Erksan’s Kuyu (Well) Based on A Mythological Perspective


Doç. Dr. N. Aysun Akıncı Yüksel


ÖZET
Metin Erksan Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biridir. Yarattığı sinema diliyle olduğu kadar, filmlerinde seçtiği konularla, iyiyi, kötüyü içinde barındıran gerçekçi ve derin karakterleriyle sinemamızda iz bırakmış, başyapıtları olan Yılanların Öcü (1962), Susuz Yaz (1963), Kuyu (1968) gibi filmlerle hala güncelliğini koruyan bir yönetmendir. Erksan güncel meseleler kadar, tarihi arka planı olan konulara, söylence ve mitlere de gönderme yapmamıza izin veren katmanlı filmler çekmiş bir yönetmendir. Bu çalışmada Yunan mitolojisinde yer alan Apollon ile Daphne’nin hikayesinden yola çıkılarak Erksan’ın Kuyu filmi betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.


ABSTRACT
Metin Erksan is considered to be one of the most significant directors in Turkish film history. He has made his mark not only through the cinematic language that he uses, but also through his choice of subject matter. Implementing deeply formed characters with intrinsic good and evil natures, his masterpieces such as Revenge of the Snakes (Yılanların Öcü) (1962), Dry Summer (Susuz Yaz) (1963), and Well (Kuyu) (1968) preserve their relevance today. Erksan is a director who creates multi layered films that allow us to study them not only through current events, but also on a historic basis, with reference to legends and myths. As such, this study provides a descriptive analysis of Erksan’s Kuyu film based on the Greek mythological story of Apollo and Daphne.


ANAHTAR KELİMELER: Metin Erksan, Kuyu, Mitoloji, Apollon ile Daphne


KEYWORDS: Metin Erksan, Kuyu (Well), Mythology, Apollon and Daphne

[PDF]