Marketing Communication Strategies For Distance Learning


Uzaktan Öğretim İçin Pazarlama İletişimi Stratejileri


Assoc. Prof. Dr. Murat Ataizi
Assoc. Prof. Dr. Necip Serdar Sever


ÖZET
Education is now a global product with institutions worldwide competing for students and finding ever more creative ways to satisfy student needs and preferences. Highly developed and competitive organization in the market of educational services, owing to an effective and flexible system of accumulation and utilization of scientific, business, financial and information resources. Impact: Formation of a qualitatively new learning culture in the framework of the involved institutions enhanced by technology and revealed in three dimensions: a universal self-organized student, existence of a working network of professional development and research of faculty; and the appreciation of the phenomenon of continuous learning. Universities and other educational institutions interested in introducing or disseminating educational and consulting services using up-to-date Web-technologies are welcome to collaboration. The marketing of education is a controversial issue. Although the opinions on the signification of the educational institution as a product and the students as the customers still remains arguable the transformation of the instruction process as a student-based model requires the utilization of the marketing opportunities are used. Teaching has been increasingly developed as a learner- centered model, shaping the process as a life-long learners experience to match their existing knowledge and skills is crucial.


ABSTRACT
Eğitim günümüzde küresel bir ürün olmakla kalmamış, artan oranda eğitim kurumunun hizmet sağlaması ile öğrencilerin seçenekleri de artmıştır. Yüksek rekabet oranına sahip olan eğitim sektörü, bilim ve iş dünyasını bir araya getiren esnek bir sistem arayışındadır. Bunun sonucu olarak yeni ve söze dayalı bir eğitim kültürünün oluştuğunu, bunun yeni teknolojilerle desteklenerek boyut kazandığını söylemek mümkündür. Bu açıdan baktığımızda evrensel bir öğrenci tipinin bu öğrenciye hizmet sunucak öğretim görevlisi ve araştırmacının yetiştirilmesi zorunluluktur. Bu zorunluluk günümüzde web teknolojilerinin de eğitim ile uyumlu hale getirilmesini adeta dikte etmiştir. Eğitimin pazarlanması hala tartışmalı bir konu olarak durmaktadır. Çünkü geleneksel eğitim modelinden öğrenci merkezli eğitim modeline geçmek, kurumlara fırsatlar kadar tehditler de sunmaktadır. Ancak yeni öğrenci tipolojisi eğitimi hem yaşam boyu bir hale getirmekte hem de öğrenen merkezli olmaya zorlamaktadır. Bu çalışmada yukarıdaki başlıklara ilişkin değerlendirilmeler yapılmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Distance Learning, Marketing Communication, Promotion


KEYWORDS: Uzaktan Öğretim, Pazarlama İletişimi, Promosyon

[PDF]