An Empirical Analysis of Cultural Economy in Turkey’s Metropolitan Regions


Türkiye’nin Metropol Bölgelerindeki Kültür Ekonomisinin Analizi


Assoc. Prof. Dr. Mehmet Güçlü
Asst. Prof. Dr. Burcu Türkcan
Res. Asst. Gülçin Gürel Günal
Prof. Dr. Neşe Kumral


ÖZET
Since 20th century, culture has been counted among one of the major contributors to economic growth and development. As a concept with three dimensions as social, political and economics, it has been taking increasing attention especially in regional economics. Numerous books, reports and studies on cultural economy have been published worldwide, but in comparison with them, the Turkish literature on cultural economics is still quite inadequate. This study contributes to the literature by applying a three-star analysis for three large metropolitan areas of Turkey and this paper aims to analyze clustering potentials of cultural activities in three large Turkish metropolitan areas. The empirical results reported in this paper imply that cultural industries in Istanbul and Ankara have more intense cultural clusters than Izmir. In addition, while Istanbul and Ankara have the same numbers of mature cultural clusters, Istanbul has a bigger potential for cultural clusters compared to Ankara.


ABSTRACT
20. yüzyıldan itibaren kültür, iktisadi büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlayan temel kavramlardan biri olarak sayılmıştır. Sosyal, politik ve iktisadi açıdan kültür kavramı özellikle bölgesel ekonomide artan bir ilgi ile karşılaşmıştır. Kültür ekonomisi üzerine dünya genelinde birçok kitap, rapor ve çalışma yayınlanmış, ancak dünya genelinde yapılmış çalışmalar ile Türkiye’yi karşılaştırdığımızda Türkiye literatürünün oldukça eksik kaldığı görülmüştür. Bu çalışma, Türkiye’nin üç büyük metropol bölgesine üç yıldız analizinin uygulanması ile literatüre katkı sağlamayı ve Türkiye’nin en büyük üç metropol bölgesi için, kültür ekonomisi faaliyetlerindeki kümelenme potansiyelini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Analiz sonuçları, İstanbul ve Ankara’da kültür endüstrilerinde İzmir’e kıyasla daha yoğun bir kümelenmenin olduğunu söylemektedir. Ayrıca İstanbul ve Ankara’da eşit sayıda olgun kültür kümesi tespit edilirken, potansiyel kültür kümeleri açısından İstanbul’un Ankara’nın önünde yer aldığı sonucuna ulaşılmaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Cultural Economy, Industrial Cluster, Three-Star Analysis


KEYWORDS: Kültür Ekonomisi, Endüstriyel Küme, Üç Yıldız Analizi

[PDF]