Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Orta ve Uzun Vadeli Elektrik Tüketim Tahmin Modelleri


Medium and Long Term Electricity Consumption Prediction Models for Northern Cyprus


Yasemin Merzifonluoğlu


ÖZET
Overestimation of energy usage would result wasted capacity and financial loss while underestimation would result devastating power disruptions. The objective is therefore to simultaneously improve the efficiency of energy systems and develop state-of-art techniques which accurately predict future energy demand. This is especially vital for developing regions such as Northern Cyprus. In this study, we provide medium and long term electricity consumption models using varying time-series and associative forecasting techniques. When time series methods are studied, a novel approach of optimizing initial parameters in addition to smoothing parameters is applied. A benchmark study is provided to evaluate the performance of different consumption models in terms of forecast accuracy.


ABSTRACT
Enerji kullanımına yönelik tahmin yürütülürken, gerçekleşebilecek düzeyin üzerinde bir tahminde bulunmak, kapasite kullanımı açısından ve finansal yönden kayıplara neden olmaktadır. Kullanımın az olacağı yönünde yapılan tahminler ise istenmeyen elektrik kesintilerine ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Dolayısıyla, sözü edilen iki yönlü kayıpların önüne geçilebilmesi için enerji sistemlerinin iyileştirilmesi ve güvenilir enerji tüketim tahmin modellerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bahse konu gereksinim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan bölgeler için daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, orta ve uzun vade için zaman serileri ve ekonometrik teknikler kullanılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için elektrik tüketim tahmin modelleri geliştirilmiştir. Çalışmada, zaman serileri tekniklerini kullanma bakımından yenilikçi yaklaşımlar uygulanmış, başlangıç ve yumuşatma parametrelerinin optimal değerleri kullanılmış, farklı tüketim modellerinin doğruluk bakımından karşılaştırıldığı sayısal çalışmanın sonuçları ortaya konulmuştur.


ANAHTAR KELİMELER: Electricity Consumption, Forecasting, Time Series, Regression Models


KEYWORDS: Elektrik Tüketimi, Tahmin, Zaman Serileri, Regresyon Modelleri

[PDF]