Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisini Oluşturan Faktörlerin Simülasyon Programı ile Analizi


Analysis of the Factors that Lead to Bullwhip Effect in the Supply Chain with a Simulation Program


Doç. Dr. Aşkın Özdağoğlu


ÖZET
Tedarik zinciri son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik olarak pek çok üyeden oluşan karmaşık bir yapıdır. Bu zincirde yer alan üyeler arttıkça bilgi bozulması yaşanmakta ve literatürde kamçı veya kırbaç etkisi olarak açıklanan stok dalgalanmaları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tedarik zincirinin Stella 9.1.4. simülasyon programı kullanılarak modellenmesi ve kamçı etkisine yol açan faktörlerin bu model içerisinde analiz edilmesidir.


ABSTRACT
Supply chain is a complex structure that consists a lot of members for meeting the end user’s requirements. Misinformation has been realized in this chain when the members increased. This leads to stock fluctuations called as bullwhip effect in the literature. In this study, supply chain will be modelled by using Stella 9.1.4. simulation program and factors that give rise to bullwhip effect will be analyzed.


ANAHTAR KELİMELER: Tedarik Zinciri, Kamçı Etkisi, Stella


KEYWORDS: Supply Chain, Bullwhip Effect, Stella

[PDF]