Barber-Client Communication: What They Talk and What Secret They Share in Barber Armchairs!


Berber-Müşteri İletişimi: Berber Koltuklarında Neler Konuşuyor, Hangi Sırları Paylaşıyorlar!


Assoc. Prof. Dr. Rüçhan Gökdağ


ÖZET
People who live and work in cities have to go hairdressers regularly in Turkey. And if there is no extraordinary state, they prefer to go to the same hairdresser. The longevity character of hairdresser-customer relation; turns this relation to an interpersonal communication. This affiliation sometimes has gone too far to share some secrets. In today’s world, communication in family, in work life, and between close friends has been gradually dissolving. Nobody has time to listen to nobody. People talk less with each other. Barber armchairs provide the enough time to customers whose husband and wife or close friends do not give them to talk. In this context, the time which customers spent in barbers’ armchair has been passing through with a nice conversation, discharge and sharing the mental distresses. This study has been conducted to reveal the subjects talked in between hairdresser and his/her customers, and how much the talks have been repeated at later comings. Twenty seven hairdressers working in Eskisehir were interviewed. After that, the results discussed and created some groups of theme to analyze.


ABSTRACT
Türkiye’de; kentlerde yaşayan ve çalışan insanlar; düzenli olarak berbere gitmek durumundadırlar. Olağanüstü bir durum olmadıkça da hep aynı berbere gitmeyi tercih etmektedirler. Berberlerin müşterileriyle olan ilişkilerinin sürekliliği; aralarındaki ilişkiyi giderek kişilerarası iletişime dönüştürmektedir. Bu yakınlık bazen, saklı kalması gereken çeşitli sırların paylaşımına kadar gidebilmektedir. Günümüz dünyasında aile içi, iş yaşamı ve arkadaşlar arasındaki iletişim giderek zayıflamaktadır. Kimsenin kimseyi dinleyecek zamanı yok. İnsanlar birbirleriyle daha az konuşuyor. Berber koltukları; eşlerin ve arkadaşların birbirlerine ayıramadığı o zamanı yeterince sağlamaktadır. Bu bağlamda; müşterinin koltukta oturduğu süre iki kişi arasındaki hoş bir sohbete, içini dökmeye, sıkıntıları paylaşmayla geçmektedir. Bu çalışma müşteri-berber arasında konuşulan konular, bunların sonraki gelişlerde tekrarı bakımından kadın ve erkekler arasında fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma için Eskişehir ilinde çalışan 27 berberle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlar tartışılmış ve tematik gruplar oluşturularak analiz yapılmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Hairdresser, Communication, Interpersonal Communication, Sharing Secrets, Coping With Stress


KEYWORDS: Berber, İletişim, Bireylerarası İletişim, Sır Paylaşımı, Stresle Başa Çıkma

[PDF]