Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının Analizi: Türkiye İçin Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahmini


The Analysis of Monetary Policy in the Inflation Targeting Regime: An Estimated DSGE Model For Turkey


Yrd. Doç. Dr. Bilgin Bari
Prof.Dr. İlyas Şıklar


ÖZET
Dinamik stokastik genel denge(DSGD) modelleri son yıllarda para politikası analizlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada da dışa açık küçük ekonomi DSGD modeli Türkiye için tahmin edilmektedir. Model nominal ve reel katılıklar, eksik rekabet ve tüketicinin fayda fonksiyonunda alışkanlık oluşturma özelliklerine sahiptir. Daha sonra Yeni Keynesyen makroekonomik çerçeve kapsamında optimum para politikası ele alınmaktadır. Model 2002:Ç1 – 2012:Ç4 dönemi için Bayesci yöntem kullanılarak tahmin edilmektedir. Bu yöntemde önsel ve olabilirlik fonksiyonu yapısal parametrelerin sonsal dağılımlarını elde etmek için birlikte kullanılmaktadır. Sonuçlar parasal otoritenin enflasyona güçlü bir şekilde tepki verirken çıktı açığına zayıf tepki verdiğini göstermektedir


ABSTRACT
Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models have been widely used for monetary policy analysis in recent years. In this study, a small open economy DSGE model are estimated for Turkey. The model features nominal and real rigidities, imperfect competition and habit formation in the consumer’s utility function. Later optimal monetary policy is explained in detail in the New Keynesian macroeconomic framework. The model is estimated using by Bayesian methods for the period 2002:Q1 – 2012:Q4. The parameter estimates shows that monetary authority reacts to inflation robustly while it reacts to the output gap weakly.


ANAHTAR KELİMELER: Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli, Optimum Para Politikası, Yeni Keynesyen Model, Bayesci Yaklaşım


KEYWORDS: Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Optimal Monetary Policy, New Keynesian Model, Bayesian Approach

[PDF]