Efes’te Kourotrophos Tanrıçaların İzinde


In Search of the Kourotrophos Goddess in Ephesos


Doç. Dr. Feriştah Alanyalı


ÖZET
Bu makale ile öncelikle, hamilelik, doğum ve loğusalık sürecine ait adakların, antik çağdaki yeri ve önemi ele alınırken, Efes kentinde sağlıklı bir hamilelik, doğum ve loğusalık temennisi ile Artemis ve Demeter-Persephone gibi kourotrophos tanrıçalara sunulan adaklar değerlendirilmektedir.


ABSTRACT
In this article sacrifices of pregnancy, birth and puerpera in antiquity and the sacrifices for kourotrophos goddess’ like Arthemis, Demeter – Persephone as a prayer for a healty pregnancy, birth and puerpera in the ancient city of Ephesus are discussed.


ANAHTAR KELİMELER: Efes, Kourotrophos, Artemis, Demeter-Persephone, Adak


KEYWORDS: Ephesus, Kourotrophos, Artemis, Demeter- Persephone, Sacrifice

[PDF]