Corporate Social Responsibility in Hotel Businesses


Otel İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Asst. Prof. Dr. Hakan Yılmaz
Asst. Prof. Dr. Sinan Yılmaz


ÖZET
The present study examines CSR in hotels. The study begins with a review of the concept of CSR in light of corporate sustainability, corporate reputation and corporate communications. It employs case study methodology to examine the CSR implementation and initiatives of the Accor Group which is one of the leading hotel operators in the world. The Accor Group is present in 92 countries across five continents, owns, leases or manages 3700 hotel properties. It has a portfolio of 18 brands ranging from economy to luxury. The reason Accor Group is selected for the case study is its CSR program titled “PLANET 21” which covers 21 CSR initiatives covering 7 domains which it calls; health, nature, carbon, innovation, local, employment and dialogue. These domains cover a wide spectrum of CSR topics and represent a variety of stakeholder groups. Also the global nature of the company under examination ensures that different types of geographically classified CSR philosophies are covered. The findings of the case study are used to develop suggestions for hotel businesses desiring to develop CSR policies.


ABSTRACT
Bu araştırma otel işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramını incelmektedir. Çalışma kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal itibar ve kurumsal iletişim ışığında KSS kavramının incelenmesi ile başlamaktadır. Örnek olay yöntemiyle, önde gelen küresel otel işletmelerinden biri olan Accor Group’un KSS girişim ve uygulamaları incelenmektedir. Accor Group, 92 ülkede, ekonomikten lükse uzanan 18 farklı marka altında, 3700 otel işleten bir otel işletmecisidir. Araştırmada Accor Group’un seçilmesinin nedeni; sağlık, doğa, karbon, yenilik, yerel, istihdam ve diyalog olarak adlandırdığı yedi boyutta 21 KSS girişiminden oluşan “Planet 21” adlı KSS programı uyguluyor olmasıdır. Bu programda ele alınan boyutlar, KSS başlıklarına ilişkin geniş bir yelpazenin yanı sıra pek çok paydaş grubunu kapsamaktadır. İncelenen işletmenin küresel oluşu, coğrafi temelli olarak da sınıflandırılabilen farklı KSS felsefelerinin kapsanmasını sağlamaktadır. Bulgular ışığında KSS politikaları ve girişimleri geliştirme yönünde diğer otel işletmelerine yönelik öneriler geliştirmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Hotel Businesses, Corporate Social Responsibility, Corporate Communications


KEYWORDS: Otel İşletmeleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İletişim

[PDF]