Türkiye’de Aylık İstihdam Serisinin Durağanlığı: Geleneksel, Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Test Uygulamaları


Stationarity Properties of Monthly Employment in Turkey: Conventional, Structural Break and Seasonal Unit Root Tests


Doç. Dr. Selim Yıldırım
Doç. Dr. Hasan Murat Ertuğrul
Prof. Dr. Uğur Soytaş


ÖZET
İstihdam gerek politika yapıcıları gerekse akademisyenler tarafından çok önemli ve yakından takip edilen bir göstergedir. İstihdam değişkeninin zaman serisi özellikleri kullanılan tahmin yöntemleri ve ekonometrik modellerin geçerliliği açısından önemli yer tutmaktadır. Bu makalede mevsimsellik gösteren bir değişken olan aylık istihdam serisinin durağanlığı, geleneksel, yapısal kırılmalı ve mevsimsel birim kök testleriyle analiz edilmiştir. Literatürde sıklıkla yapıldığı gibi serinin mevsimsellikten arındırılarak devam edildiği ya da mevsimsel birim kök testleri dışındaki birim kök testleriyle durağanlığının incelendiği durumda yanlış sonuçlara gidilebilmektedir. Çalışma sonucunda geleneksel ve yapısal kırılmalı testlerin sonuçlarının mevsimsel birim kök testleri sonuçlarıyla çeliştiği bulunmuştur. Geleneksel ve yapısal kırılmalı testlerin karışık sonuçlar verirken mevsimsel birim kök testlerine göre istihdam serisinin durağan olma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu sonuç Türkiye’de istihdam serisini kullanan çalışmalara, serinin durağanlık özelliklerini değerlendirme aşamasında yön gösterici rol oynayacaktır. Bu çalışma ayrıca mevsimsellik içeren serilerin durağanlık özelliklerini incelerken mevsimsel birim kök sınamalarının daha uygun olabileceğini göstermektedir.


ABSTRACT
Employment is an important indicator closely followed by policy makers and scholars. Time series properties of employment variable play an important role in the validity of the forecasts and econometric models. We investigated stationarity properties of monthly employment data by conventional, structural break and seasonal unit root tests. Employing seasonally adjusted employment data or investigating stationarity without accounting for seasonality may lead to wrong conclusions. Our findings show that the conventional, structural break and seasonal unit root tests contradict each other. Conventional unit root tests and unit root test with structural breaks indicate varying results; however, seasonal unit root tests show that employment data has a tendency to be stationary. This result provides insights to studies that use employment in assessing the stationarity properties of the series. This study also shows that it may be more appropriate to use seasonal unit root tests for series that contain a seasonality component.


ANAHTAR KELİMELER: İstihdam, Durağanlık Sınamaları, Mevsimsel Birim Kök


KEYWORDS: Employment, Stationarity Tests, Seasonal Unit Root

[PDF]