Sosyal Sermayenin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi


Effect of Social Capital on Sustainable Development


Doç. Dr. Rana Eşkinat


ÖZET
Sosyal sermaye nedir? Ekonomik kalkınmaya etkisi nedir? Sosyal sermaye nasıl ölçülür? Sosyal sermayenin teori, araştırma ve politika üzerindeki etkisi nedir? Bu tür sorulara aranan yanıtlar, son yıllarda sosyal sermaye literatürüne yapılan katkıların temelini oluşturmaktadır. Sosyal sermaye literatürü, ekonomik kalkınma ile ilgili akademik tartışmalara ve politika arayışlarına sosyal boyut katan bir zemin oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı yukarıda sorulan sorulara cevap aramaktır. Böylece sosyal sermaye konusunda bilgi vermek ve sosyal sermaye ile ilgili tartışmaların ekonomik kalkınma teorisi üzerinde yol açtığı yeni yaklaşımlardan söz etmek hedeflenmektedir.


ABSTRACT
What is social capital? How does it affect economic development? How can we measure Social capital? What are the implications for theory, research and policy? These questions lie at the heart of recent attempts to make sense of the burgeoning social capital literature, and to ascertain its usefulness as a basis for incorporating “the social dimension” more directly into academic and policy discussions of economic development. This study aims to find answers to above questions. The target of the paper is to gain information on social capital and its effects on new approaches of economic development theory.


ANAHTAR KELİMELER: Ekonomik Kalkınma, Sosyal Sermaye, Politika


KEYWORDS: Economic Development, Social Capital, Policy

[PDF]