Quality of Human Capital As A Determinant of Innovativeness and Competitiveness Presented on the Example of the Most Innovative and Competitive Economies in the World. Rank of Turkish Economy on the International Arena.


Dünyadaki En Yenilikçi ve Rekabetçi Ekonomiler Örneğinde Yenilikçiliğin ve Rekabetçiliğin Belirleyicisi Olarak Beşeri Sermayenin Kalitesi. Uluslararası Arenada Türk Ekonomisinin Yeri.


Asst. Prof. Dr. Özgür Oğuz
Asst. Prof. Dr. Joanna Prystrom


ÖZET
Nowadays, innovations are perceived as one of the most important driving forces of socio-economic condition. Innovative capacity is, in turn, determined by various factors, among them there is human capital which continually improves its quality. Investments in human capital in the near future may result in a variety of achievements. Appropriately armed employees frequently become authors of various valuable and important discoveries and studies which reinforce company’s position on the market, but also - properly used - influence economic condition. That is why, we should try to develop knowledge and skills in order to create economies where innovations are one of the most important drivers of economic mechanism. Therefore, so as to obtain higher level of innovation, developing actions should be taken to utilize skills and expertise of its citizens. The aim of this article is to highlight the essence of investing in the quality of human capital, thereby improving innovative capacity of the national economy, which strengthens its international competitiveness. Studies presented on the example of the most innovative and competitive countries in the world.


ABSTRACT
Günümüzde, yenilikler sosyo-ekonomik durumun en önemli itici güçlerinden biri olarak algılanmaktadır. Yenilikçi kapasite, sırasıyla, çeşitli faktörler tarafından belirlenir, bunlar arasında sürekli olarak kalitesini artıran beşeri sermaye de bulunmaktadır. Yakın gelecekte, beşeri sermayedeki yenilikler çok çeşitli başarılara neden olabilecektir. Kalifiyeli çalışanlar, sık sık şirketin pazardaki değerini yükselten ve -doğru kullanıldığında- ekonomik koşulları etkileyen çeşitli değerlerin ve önemli gelişmeler ve çalışmaların yaratıcısı olmaktadırlar. Bu yüzden bilgiyi ve becerileri, yeniliklerin ekonomik mekanizmaların en önemli ayaklarından birisini oluşturduğu ekonomileri yaratmak için geliştirmeye çalışmalıyız. Bu nedenle, daha gelişmiş düzeyde yenilik elde etmek için eylemlerin gelişmesi, vatandaşların tecrübe ve becerilerinin kullanılması açısından gereklidir. Bu makalenin amacı beşeri sermayenin kalitesindeki yatırımın özüne genel bir inceleme yapmak ve böylece uluslararası rekabette ülke ekonomisini güçlendiren yenilikçi kapasiteyi artırmaktır. Çalışmalar dünyadaki en yenilikçi ve rekabetçi ülke örneklerini göstermektedir.


ANAHTAR KELİMELER: Human Capital, Innovativeness, Competitiveness, Economic Development


KEYWORDS: Beşeri Sermaye, Yenilikçilik, Rekabetçilik, Ekonomik Gelişme

[PDF]