Yeni Afet Yasasında Hukuksal ve Demokratik Esneklik


Legal and Democratic Flexibility in the New Disaster Law


Yrd. Doç. Dr. Tuncay Bilecen


ÖZET
Türkiye’de son on yılda inşaat sektöründe olağanüstü bir büyüme yaşanmasına, kentsel dönüşüm projeleri neredeyse Türkiye’nin bütün illerine yayılmış olmasına rağmen bu konudaki yasal düzenlemelerin son derece yetersiz kaldığı göze çarpmaktaydı. Bu sebeple, kentsel dönüşüm projesi uygulamalarının hukuksal meşruiyetini kuvvetlendirmek amacıyla bu konuda yasal düzenleme yapma gereği duyulmuş ve “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”, 31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu makalede; “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”un kentsel dönüşüm projelerine katacağı hukuksal ve demokratik esneklik tartışılacaktır.


ABSTRACT
In the last decade, although urban development projects have spread into all the cities of Turkey, existing legal regulations were not meeting the demands of the rapidly growing construction sector. In order to justify the legal aspectsof the urban development projects a new regulation were proposed and enacted as legislation. Therefore Article 6306 Development of Areas Under Threat of Natural Disaster has come into effect following its publication in the Offical Gazette on the 31st of May 2012. The purpose of this paper is to discuss the Article 6306 regarding the Development of Areas Under Threat of Natural Disaster with an emphasis on legal and democratic implications


ANAHTAR KELİMELER: Afet Yasası, Hukuksal Esneklik, Demokratik Esneklik


KEYWORDS: Disaster Law, Legal Flexibility, Democratic Flexibility

[PDF]