Akademik Başarıları Yüksek Olan Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Ailelerinin Katkıda Bulunma Biçimleri


Level of Parental Contribution For High Achieving Students’ Academic Success


Doç. Dr. Engin Aslanargun
Burcu Özakça


ÖZET
Ailelerin çocuklarının akademik başarısı üzerinde etkisi son yıllarda daha fazla çalışmaya konu olmaktadır. Özellikle başarılı öğrenciler üzerinde aile katkısı araştırılmakta ve öğretim sürecinde daha fazla gündeme gelmektedir. Bu araştırmanın amacı akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının başarılarına katkıda bulunma çabaları ve bu çabalarının düzeyini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülen çalışmada Düzce ilinde, akademik başarı ortalaması 5 olan, üç farklı okuldan 5 öğrenci belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi ile Düzce ilinin değişik semt ve köylerinde 6. 7. ve 8. sınıftaki akademik başarısı yüksek beş öğrenci velisiyle 2010-2011 Eğitim öğretim yılında yarı yapılandırılmış formlar ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin başarılarında içsel güdülenmenin ve yeteneklerinin aile ilgisinden daha anlamlı olduğu anlaşılmıştır.


ABSTRACT
There are some factors in and out of schools that affect students’ school success. Family is the basic influental factor on children’s school success. Families could have provide crucial support to their children’s school success both by building meaningful communication with children and cooperation with school. The purpose of this study is to investigate to what extend families of successful children have influence on their children’s school success; whether the families spend extra support to contribute children’s success or not. It employed a qualitative research method of phenomenology to collect and analyse the interpretations and meanings of parents due to the interpretive, meaning-making nature of this study based on the philosophical assumption that research is socially constructed activity and the goal of research is an understanding of a particular situation or context. Five parents, (three males, two females) included the study with purposive homogenous sampling procedure whose children were successful of top level in their classes at the grade of 6, 7, 8 in various elementary schools. It was revealed that there are some more significant factors such as motivation and individual abilities that influence and shape students’ school success more than family support.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenci Başarısı, Okul-Aile İşbirliği, Aile Katılımı, Aile Beklentisi


KEYWORDS: Students’ Success, School-Family Cooperation, Parent’s Contribution, Parent’s Expectation

[PDF]