Tehlikeli Araç Kullanma: Kamuda Çalışan Şoförlerin Emniyet Kemeri Kullanımı


Risky Driving: Understanding Seat Belt Use of Drivers Working in Public Sector


Dr. İsmail Cenk Demirkol
Asst. Prof. Dr. Hamza Tosun
Dr. Yusuf Yüksel


ÖZET
Bu çalışmanın amacı değişik koşullarda emniyet kemeri kullanımına etki eden faktörleri incelemektir. Sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ile ilgili belirtmiş oldukları tutumlar ile çeşitli davranış ve tutumları incelenerek her ne kadar jandarma ve polis emniyet kemeri kontrolü yapsa da bazı sürücülerin neden emniyet kemeri kullanmadıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, emniyet kemeri ve trafik güvenliğiyle ilgili programları takip eden ve trafikte daha az heyecan arayan kişilerin daha büyük olasılıkla emniyet kemeri kullandıklarını göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcıların saldırgan tutumları ve polis ve kameraların varlığı da katılımcıların bazı şartlarda emniyet kemeri kullanmalarına yol açtığını göstermiştir. Ancak, sonuçlar sürücülerin kaza geçirme ile ilgili algılarının emniyet kemeri kullanmalarına bir etkisinin olmadığını göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the factors affecting drivers’ seat belt use behaviors in different conditions. Drivers’ self-reported seat belt use attitudes and behavioral and situational factors were examined to understand why some drivers do not wear seat belts; even though a mandatory seat belt law is enforced by police and gendarmerie. The results indicate that drivers who attend seminars, watch programs related to traffic safety on media and have lower sense of sensation seeking are more likely to wear seat belt. Further, participants’ sense of aggressiveness and presence of police and camera are found significant factor affecting drivers’ seat belt use in specific driving conditions. However, the result indicated that drivers’ risk perception regarding likelihood of being involved in traffic crashes is not related to seat belt use attitudes.


ANAHTAR KELİMELER: Emniyet Kemeri Kullanımı, Heyecan Arayışı, Saldırganlık, Yaptırım


KEYWORDS: Seat Belt Use, Sensation Seeking, Aggressiveness, Enforcement

[PDF]