MMPI Profiles of the Students Who Applied and Won Air Traffic Control and Pilot Training Programs at Anadolu University


Anadolu Üniversitesi Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj Programlarına Başvuran ve Kazanan Öğrencilerin MMPI Profilleri


Assoc. Prof. Dr. Rüçhan Gökdağ


ÖZET
Psychological tests special for measuring the fitness of candidates who want to become a pilot haven’t been developed yet. Correspondingly MMPI tests have been using for this purpose. In this research MMPI test is administered to 248 candidates who passed the elimination examination for “air traffic control” and “pilot training” departments of Anadolu University, Aviation Vocational High School in the years of 2004, 2005, and 2006. The aim of the study is to compare the students who passed the all examination and those who failed at some point of the examinations according to the 13 sub tests scores taken from MMPI test. According to the result; at the sub tests of PT (psikasteni), Mf (male- female), SC (schizophrenia) and MA (hipo-mania) scores of men are higher than the women.


ABSTRACT
Pilot adaylarının mesleğe uygunluğunu belirlemede kullanılabilecek güvenilir psikolojik testler henüz geliştirilmiş değildir. Buna karşılık MMPI testleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu araştırmada, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında Anadolu Üniversitesi Havacılık meslek yüksekokulu “hava trafik kontrol” ve “pilotaj” bölümlerinin eleme sınavını geçen 248 adaya MMPI testi uygulanmıştır. Araştırmanın amacı sınavların tamamında başarılı olan öğrenciler ile yapılan sınavların her hangi bir aşamasına başarısız olan öğrencileri MMPI testindeki 13 alt test puanları açısından kıyaslamaktır. Test sonuçlarına göre Pt (psikasteni), Mf (masculinity-femininity) ve Ma (hipomania) alt testlerinde erkeklerin aldığı puanlar kadınlardan yüksek bulunmuştur.


ANAHTAR KELİMELER: MMPI, air traffic control, pilot training


KEYWORDS: MMPI, hava trafik kontrol, pilotaj

[PDF]