Regional Input-Output Analysis of A Mega-Event: Possible Impact of EXPO on Izmir Economy


Bir Mega-Olayın Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi: EXPO’nun İzmir Ekonomisine Olası Etkisi


Prof. Dr. Osman Aydoğuş
Asst. Prof. Dr. Çağaçan Değer
Elif Tunalı Çalışkan
Gülçin Gürel Günal


ÖZET
Izmir has lost the bid for EXPO 2020. Izmir’s expectations were high, but to the best information of the authors, these expectations were never systematically quantified. This article quantifies the expected expenditures related to a mega event in Izmir due to i) additional hotel constructions, and, ii) arrival of foreign visitors. Then, the effects of these additional expenditures on regional economy are examined through a closed regional I-O model, where closure is due to en�- dogenized consumption expenditures. The calculations are based on a regional I-O table of İzmir, available from İzmir Regional Development Agency IZKA. It is observed that constructions related to a mega event require considerable recycling imports, due to scrap metal dependency of metal production.


ABSTRACT
İzmir’in EXPO 2020’ye ev sahipliği yapamayacağı kesinleşmiştir. İzmir’in beklentileri yüksekti fakat yazarların bildiği kadarıyla bu beklentiler sistematik olarak sayısallaştırılmamıştı. Bu çalışma ilk olarak İzmir’de EXPO gibi bir mega-olay çerçevesindeki) ek otel inşaatları, ve, ii) yabancı ziyaretçilerin gelişi, çerçevesinde beklenen harcamaları sayısallaştırmaktadır. Daha sonra, bu ek harcamaların bölge ekonomisine etkileri, tüketim harcamaları içselleştirilerek kapatılmış bir bölgesel girdi-çıktı modeliyle incelenmiştir. Hesaplamalar İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’dan temin edilebilen İzmir bölgesel girdi-çıktı tablosuna dayanmaktadır. Mega-olayın gerektirdiği inşşatların, metal üretiminin yüksek hurda metal bağımlılığından dolayı, önemli geri dönüşüm ithalatı gerektireceği gözlemlenmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: EXPO; Mega-Events; Regional Economic Analysis; Input-Output Tables; Impact Analysis


KEYWORDS: EXPO; Mega-Olay; Bölgesel İktisadi Analiz; Girdi-Çıktı Tabloları; Etki Analizi

[PDF]