Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini


Hedonic Estimation of Housing Market Prices in Mersin City Center


Doç. Dr. Rüştü Yayar
Deniz Gül


ÖZET
Hedonik fiyat modeli heterojen bir malın özelliklerinin fiyat üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla kullanılır. Bu model, heterojen bir malın fiyatının, onu oluşturan farklı özelliklerden her birinin marjinal fiyatının toplamından oluştuğunu varsaymaktadır. Bu varsayım doğrultusunda yapılan çalışmada, Mersin kent merkezinde bulunan apartman dairelerinin fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Top�- lam 739 apartman dairesine ait veriler emlakçılarla yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada, doğrusal, yarı ve tam logaritmik regresyon modelleri denenmiştir. Tahmin modellerine ait değişkenlerin katsayılarının işaretleri teorik beklentiyle uyumlu bulunmuştur. Model sonuçlarına göre, konutun kullanım alanı, mutfak büyüklüğü, pazara uzaklık, banyo sayısı, garaj, merkezi uydu sistemi, özel güvenlik ve asansör sayısı değişkenlerinin konut fiyatlarını artırdığı belirlenmiştir. Konutun bahçeye sahip olması, site içinde olması, toplu taşıma araçlarına uzak olması ve eski olması ise konut fiyatlarını azalttığı bulunmuştur.


ABSTRACT
Hedonic price model has been used for the purpose of analyzing the effect of heterogeneous good’s features upon the price. This model assumes that price of a heterogeneous good has been determined through the total of marginal price of each different features creating itself. In the study carried out in accordance with this assumption, there has been aimed to determine the factors that affect the price of flats in the city center of Mersin. Data of totally 739 flats have been obtained with face-to-face interview method with estate agents. Linear, semi and full logarithmic regression models have been tried out in the research. Coefficient indicators of the variables that belong to estimation models have been found consistent with the theoretical expectation. According to the results of the model the variables of usage area of the flat, kitchen size, distance to bazaar, number of bathrooms, garage, central satellite system, private security and number of elevators have increased the prices of housing. It has also been noticed that house’s having a garden, being within a housing estate, being away from the public transportation vehicles and being old have decreased the price of housing.


ANAHTAR KELİMELER: Konut Fiyatları, Hedonik Fiyatlama Modeli, Konut Piyasası, Mersin


KEYWORDS: Housing Prices, Hedonic Pricing Model, Housing Market, Mersin

[PDF]