Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Seyahat Türü Tercihlerinin İncelenmesi


Analysing the Travel Mode Choice of Universtiy Students in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Meltem Erdoğan
Doç. Dr. Sezgin Açıkalın


ÖZET
Artan seyahat olanakları ve ulaşımında düşen fiyatlarla beraber, seyahat etmek her geçen gün çok daha kolay hale gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirlerden evlerine ve dünyayı keşfetmek için seyahat yapma olanaklarını arttırmıştır. Bu anlamda üniversite öğrencilerinin seyahat davranışlarını anlamak hem piyasa oyuncuları hem de araştırmacılar için önemli olmuştur. Bu çalışma Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin seyahat tercihlerini belirleyerek, bu tercihlerin demografik özellikler ve sosyo-ekonomik etkenlerle olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma sonuçları; cinsiyet, yaş, gelir, otomobil sahipliği, öğrencinin şehirde yaşadığı yer ve kayıtlı olunan üniversitenin devlet ya da vakıf üniversitesi olması gibi faktörlerin seyahat türü tercihlerini farklılaştırdığını göstermektedir.


ABSTRACT
Because of the increasing number of transportation options and decreasing prices, traveling is easier than it has ever been. These developments generate new chances for students both for traveling home and exploring the world. Consequently, understanding student travel behavior is important for companies and researchers. This study specifically aims to determine university students’ travel mode choices and its relations with socio-economic factors in Turkey. Results show that there are significant differences among travel mode choices of students according to gender, age, income, owning an automobile, the place that they live and kind of university they study


ANAHTAR KELİMELER: Seyahat Araçları, Tercih, Üniversite Öğrencileri, Sosyo-ekonomik Faktörler


KEYWORDS: Travel Modes; Choice; University Students; Socio-economic Factors

[PDF]