A Critical Evaluation of Poulantzas's Theory of the State


Poulantzas'ın Devlet Teorisinin Eleştirel Bir İncelemesi


Dr. Duygu Türk
Assoc. Prof. Dr. Yiğit Karahanoğulları


ÖZET
This paper is an attempt to evaluate Nicos Poulantzas's theory of (capitalist) state based on the general characteristics of his conceptual framework. Poulantzas is a pre-eminent figure in the state theory not only due to the debates that he participated or that are drawn upon his position, but mainly due to the key theoretical means that his framework provides for analysing capitalist state, considering the developmental line of his complicated works. In this sense, this paper shares the view that Poulantzas's works do involve certain features of a relational, a non-reductionist theory of state which provide essential means to grasp the capitalist state with its different types.


ABSTRACT
Bu çalışma, Nicos Poulantzas’ın (kapitalist) devlet teorisini, kavramsal çerçevesinin temel niteliklerini izleyerek değerlendirme çabasıdır. Poulantzas, yalnızca katıldığı veya onun üzerine yürütülmüş olan tartışmalar nedeniyle değil, aynı zamanda ve özellikle, sunduğu çerçevenin kapitalist devletin analizi için sağladığı kavramsal araçlar nedeniyle de devlet teorisinin en önde gelen isimlerinden biridir. Bu bağlamda, bu çalışma Poulantzas’ın kuramının, indirgemeci olmayan, ilişkisel bir devlet teorisinin temel özelliklerini bünyesinde bulundurduğu ve bu yönüyle, kapitalist devlet türlerini kavramak için önemli araçlar sunduğu fikrini paylaşmaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: Poulantzas, Capitalist State, Power Bloc, Double Determination, Form of State


KEYWORDS: Poulantzas, Kapitalist Devlet, Iktidar Bloğu, Ikili Belirlenim, Devlet Biçimi

[PDF]