Facebook’ta Bulunma Amacı ve Facebook Reklamlarına Duyulan İlgi Arasındaki İlişki


The Relationship Between Purpose of Using Facebook and Interest with Facebook Ads


Prof. Dr. Ömer Torlak
Arş. Grv. Ufuk Ay


ÖZET
Bu araştırmada Facebook’ta bulunma amaçları ile Facebook reklamlarına duyulan ilgi arasında bir ilişki olup olmadığı ölçülmüştür. Bu amaçla internet üzerinden 283 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları Facebook’ta bulunma amaçları olarak tanımlanan “sosyal arama” ve “sosyal tarama” değişkenleriyle Facebook reklamlarına duyulan ilgi arasında anlamlı ilişkiler olduğunu destekler niteliktedir.


ABSTRACT
This study aims to determine whether or not there is a relationship between interest with Facebook ads and purpose of using Facebook. The survey was applied to 283 people on internet for this purpose. The findings of research confirm relationship between interest with Facebook ads and “social searching” and “social browsing” defining as purposes of using Facebook.


ANAHTAR KELİMELER: Sosyal Medya Reklamcılığı, Facebook Reklamları, Sosyal Ağ Siteleri


KEYWORDS: Social Media Advertising, Facebook Ads, Social Networking Sites

[PDF]