Transformational Growth within the Monetary Circuit


Parasal Devinim Sürecinde Dönüşümsel Büyüme


Assist. Prof. Dr. Dicle Özdemir


ÖZET
Endogenous money view can be described as the supply of money is not under the absolute control of the central banks and emerges endogenously within financial markets, market structure and credit availability. Most importantly, the theory of endogenous money reveals enormous significance of the source of interest rates in the definition of financial fragility. The aim of this article is to present the post-Keynesian theme of the monetary circuit as argued by the General Theory of Transformational Growth. According to this approach, capital adequacy requirements are procyclical, and for this reason, it is important to analyze the relationship between the growth rate and the rate of interest, since the growth of bank capital is tied to the latter.


ABSTRACT
Paranın içselliği görüşü, para arzının merkez bankalarının mutlak kontrolü altında olmadığı ve finansal piyasalar, piyasa yapısı ve kredi kullanılabilirliği içinde içsel olarak ortaya çıktığı şeklinde tanımlanabilir. Daha da önemlisi, endojen para teorisi, finansal kırılganlık tanımında faiz oranlarının kaynağının büyük önemini ortaya koymaktadır. Bu makalenin amacı, parasal döngünün Post-Keynesyen temasını, Dönüşümsel Büyüme yaklaşımı ile sunmaktır. Bu yaklaşıma göre, sermaye yeterliliği gereklilikleri döngüseldir ve bu nedenle, banka sermayesinin büyümesi faiz oranına bağlandığından, büyüme oranı ve faiz oranı arasındaki ilişkinin yakından incelenmesi gerekmektedir.


ANAHTAR KELİMELER: Endogenous Money, Growth, Interest Rate, Liquidity, Post-Keynesian


KEYWORDS: Paranın İçselliği, Büyüme, Faiz Oranı, Likidite, Post-Keynesyen

[PDF]