The Leadership Competencies of Prof. Yılmaz Büyükerşen as the Chancellor of Anadolu University


Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Liderlik Yeterlilikleri Anadolu Üniversitesi Rektölüğü Döneminde


Basil Okoth


ÖZET
Transformational, charismatic, visionary! These are some of terms that have been popularized as the prescription for successful leadership. A leader does not have to check all the boxes to be considered successful, Prof. Yılmaz did, however. The study interviewed four participants who worked under Prof. Yılmaz as the chancellor as Anadolu university to examine their perception of Prof. Yılmaz’s leadership competencies according to Dulewicz and Higgs (2006) framework. The results indicate that Prof. Yılmaz performed highly on all competencies considered and inspired a lasting mark of loyalty and commitment and admiration among his followers and peers. His ability to comprehend the emotions of his followers and his will to communicate to their feelings helped endear him to his staff. Creating a vision and formulating a strategy to reach it, then (backed with the requisite resources) being capable of communicating this vision to an empowered workforce is the total summary of Prof. Yılmaz’s (and indeed any other leader’s) path to leadership success.


ABSTRACT
Dönüşümsel, karizmatik, vizyoner! Bunlar başarılı liderlik için sahip olunması gereken özelliklerden birkaçıdır. Bir lider başarılı olabilmesi için tüm seçenekleri kontrol etmek zorunda değildir ki bununla beraber Prof. Yılmaz Büyükerşen de bu şekilde davranmıştır. Bu çalışmada Dulewicz ve Higgs (2006)’in öne sürmüş olduğu yapıya göre Prof. Yılmaz Büyükerşen’in liderlik yetenekleri Anadolu Üniversitesi rektörüyken onun altında çalışmış olan dört katılımcının algıları incelenerek ele alınmıştır. Sonuçlar Prof. Yılmaz Büyükerşen’in ele alınan tüm yetenekler için yüksek performans gösterdiğini ve onu takip edenler ile akranları açısından sadakat, bağlılık ve hayranlıkta ilham verici biçimde kalıcı iz bıraktığını göstermektedir. Takip edenlerin duygularını anlama yeteneği ve hisleriyle iletişim kurma isteği onu çalışanlarına karşı sevdirmiştir. Vizyon yaratarak buna ulaşmak için bir strateji oluşturma ve (gerekli kaynakların yardımıyla) yetkilendirilmiş işgücüne yönelik bu vizyonla ilişki kurabilme becerisi Prof. Yılmaz Büyükerşen’in (ve diğer liderlerin) liderlik başarısına götüren sürecin bir özetidir.


ANAHTAR KELİMELER: Emotional Intelligence; Managerial Competences and Intellectual Dimensions


KEYWORDS: Duygusal Zekâ, Yönetsel Yetkinlikleri ve Düşünsel Boyutları

[PDF]