The Meaning of Human Resource Management for HR Managers: A Metaphor Analysis


İK Yöneticileri İçin İnsan Kaynakları Yönetiminin Anlamı: Bir Metafor Analizi


Assoc. Prof. Dr. Güler Sağlam Arı
Assist. Prof. Dr. Ece Konaklıoğlu


ÖZET
In this study, it is aimed to determine how HR managers conceptualize HRM through metaphors in Turkey. For this purpose it is revealed the metaphors that human resource managers use with regard to human resource management and HRM functions on magazine interviews. Qualitative research methodology was conducted in this study. Interviews (103) that were conducted with HR managers of successful local and international firms published in “HRdergi” (HRmagazine) in 2004-2013 were examined by using metaphor analysis. This study determines HR managers’ mental schemes, perspectives and visions related to HRM by metaphors in Turkey. As a result of the study, HR managers used metaphors about HRM and nature of HRM, HRM functions and practices, transformation of HRM, staffing, HR development, behavioural processes in HRM, human/employee and new generation employees. They emphasize the importance of HRM for organizations as “heart” “right arm”, “bridge” and “mother”. It is also determined that HR managers use metaphors like “having a seat in the executive board” and that HRM have to have a voice in management as other departments.


ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı insan kaynakları yöneticilerinin İnsan Kaynakları Yönetimi ve İKY fonksiyonlarına ilişkin kullanmış olduklkarı metaforları belirlemektir. Bu amaçla HRdergi’de 2004-2013 yılları arasını kapsayan 10 yıllık dönemde başarılı firmaların İK yöneticileri ile yapılan 103 röportaj metaphor analizi ile incelenmiştir. Çalışma ile Türkiye’deki firmalarda görev alan İK yöneticilerinin İK’ya yönelik zihinsel şemaları, bakış açıları ve vizyonları ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonunda İK yöneticilerinin kullandığı metaforlar; İKY ve İKY’nin doğası, İKY fonksiyonları ve uygulamaları, İKY’nin dönüşümü, kadrolama, İK geliştirme, insan kaynakları yönetiminde davranışsal süreçler, insan/çalışan ve yeni nesil çalışanlar başlıkları altında toplanmıştır. İK yöneticileri İnsan Kaynakları Yönetiminin örgütler için önemini “kalp” ve “sağ kol” metaforları ile vurgulamışlar, “yönetim kurulunda bir sandalyeye sahip olmak” gibi metaforlarla diğer bölümler gibi yönetimde sözs ahibi olması gerektiğini ifade etmişlerdir.


ANAHTAR KELİMELER: Metaphor, Human Resource Management, HR Managers, HRM Magazines, HR Magazine


KEYWORDS: Metafor, İnsan Kaynakları Yönetimi, İK Yöneticileri, İKY Dergileri, HR Dergi

[PDF]