Zihin Özürlü Bir Öğrenciye Sabit Bekleme Süreli Öğretimle Toplama ve Çıkarma Öğretimi


Teaching Addition and Subtruction Via Constant Time Delay Procedure to Astudent with Intellectual Disabilities


Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ İFTAR
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON
Yrd. Doç. Dr. Ayten UYSAL


ÖZET
Zihin özürlü ögrencileri, bagımsız yasama hazırlamak için islevsel akademik becerilerin ögretilmesi gereklidir. Islevsel akademik beceriler, günlük yasam etkinliklerini yerine getirirken kullanılan becerilerdir. Temel matematik (para, zaman, islem yapma) ve okuma-yazma becerileri her çocuk için islevsel akademik becerilerdir. Alanyazın, sabit bekleme süreli ögretim yönteminin, bazı tek basamaklı matematik becerilerinin ögretiminde oldugu gibi, zincirleme matematik becerilerinin ögretiminde de etkili sekilde kullanılabilecegine iliskin fikir vermektedir. Bu arastırmada, sabit bekleme süreli ögretim yönteminin, hafif düzeyde zihin özürlü bir ögrencinin eldeli toplama ve onluk bozarak çıkarma becerilerini edinimi üzerindeki etkilerini degerlendirmek amaçlanmıstır. Arastırmada, temel toplama ve çıkarma becerilerinin ögretiminde sabit bekleme süreli ögretim yönteminin etkililigini sınamak amacıyla, tek denekli arastırma yöntemlerinden davranıslar arası çoklu baslama modeli kullanılmıstır. Arastırma sonunda, denegin kendisine sabit bekleme süreli ögretim yöntemi kullanılarak ögretilen toplama ve çıkarma becerilerine iliskin beceri basamaklarını edindigi ve sürdürdügü belirlenmistir. Arastırma verileri, toplama ve çıkarma islemlerinin sonuçlarına dayalı olarak degil, beceri analizinde yer alan basamakların dogru olarak yerine getirilmesine dayalı olarak toplanmıstır. Ileri arastırmalarda farklı matematik becerilerinin ögretiminde sabit bekleme süreli ögretimin etkililigi sınanabilir. Ayrıca, matematik becerilerinin ögretiminde sabit bekleme süreli ögretimin etkililiginin yanı sıra verimliligi de, diger yanlıssız ögretim yöntemlerine kıyasla irdelenebilir


ABSTRACT
Functional academic skills need to be taught to students with intellectual disabilities in order to prepare them for independent living. Functional academic skills are those utilized for implementing daily living activities. Basic math (money, time, facts) and reading-writing are functional skills for every child. The literature suggests that constant time delay procedure can be used for teaching chained math skills just like it is used for teaching some discrete math skills. It was aimed to evaluate the effects of constant time delay procedure on teaching basic addition and subtraction skills to a student with mild intellectual disabilities in this study. In order to analyze the effects of constant time delay on teaching basic addition and subtraction skills, multiple baseline design across behaviors which is a type of single-subject designs was utilized. It was found that the subject was able to attain and maintain the addition and subtraction steps taught to him via constant time delay procedure. The research data were collected based on the steps of the task analyses completed correctly rather than based on the results of the calculations. The effects of constant time delay procedure on teaching other math skills can be examination in the future research. Moreover, the efficiency of the constant time delay procedure in addition to its effectiveness can be analyzed in comparison to other errorless teaching procedures.


ANAHTAR KELİMELER: Sabit bekleme süreli ögretim, yanlıssız ögretim, matematik becerileri, zincirleme beceriler, zihin özrü, çoklu baslama modeli


KEYWORDS: Constant time delay, errorless teaching, math skills, chained tasks, intellectual disabilities, multiple baseline design

[PDF]