Vygotsky’s Sociocultural Theory and Dynamic Assessment in Language Learning


Vygotsky’nin Sosyokültürel Teorisi ve Dil Öğretiminde Dinamik Ölçme


Arfl. Gör. Özgür YILDIRIM


ÖZET
Applying Vygotsky’s sociocultural theory into assessment, ‘dynamic assessment’ in language learning might offer new insights to language classroom. Vygotsky’s theory basically offers that if we want to understand learning and development, we have to focus on process instead of product. In other words, a Vygotskian approach to language assessment suggests that ‘process of development’ should be seen as a predictor of the individual’s or group’s future performance. This paper takes an in depth look at the issue of dynamic assessment from the standpoint of Vygotsky’s sociocultural theory. First the theoretical framework is drawn, and then the methodological applications of the theory are discussed.


ABSTRACT
Vygotsky’nin sosyokültürel teorisini ölçme ve degerlendirme alanına uygulayan ‘dinamik ölçme’ yabancı dil ögretimi yapılan sınıflardaki ölçme ve degerlendirme faaliyetlerine yeni bir soluk getirebilecek kapasitededir. Vygotsky’nin teorisinin temel noktası, gelisim ve ögrenmeyi anlayabilmenin yolunun sonuçtan çok sürece odaklanmakla mümkün olacagıdır. Diger bir deyisle, yabancı dil sınıflarındaki ölçme ve degerlendirme faaliyetlerine getirilebilecek Vygotsky odaklı bir yaklasıma göre, ‘gelisim sureci’ bir kisinin ya da grubun gelecekteki performansının da habercisi olarak algılanmalıdır. Bu makale, dinamik ölçme konusunu Vygotsky’nin sosyokültürel teorisinin ısıgında incelemektedir. Makalede öncelikle teorik çerçeve çizilecek, daha sonra da teorinin yabancı dil ögretimi yapılan sınıflara pratik anlamda nasıl yansıtılabilecegi tartısılacaktır.


ANAHTAR KELİMELER: dynamic assessment, Vygotsky, sociocultural theory


KEYWORDS: dinamik ölçme, Vygotsky, sosyokültürel teori

[PDF]