Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına (2004) İlişkin Yaklaşımları


The Perceptions of Students Towards the Social Studies Curriculum (2004) According to the Opinions of Classroom Teachers


Yrd. Doç. Dr. A. Figen ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Erdo¤an KAYA


ÖZET
Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim Programı (2004) ögrenci merkezli ögretim yaklasımını benimsemistir. Bu süreçte, ögrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim Programına (2004) iliskin yaklasımlarının belirlenmesi önem tasımaktadır. Bu arastırmanın amacı, Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim Programına (2004) iliskin ögrenci yaklasımlarını ögretmenlerin görüslerine dayalı olarak belirlemektir. Arastırmada yarı-yapılandırılmıs görüsme teknigi kullanılmıstır. Arastırma amaçlı örneklem biçimlerinden ölçüt örneklem kullanılarak gerçeklestirilmistir. Arastırmaya 5. sınıfı okutan 21 gönüllü sınıf ögretmeni katılmıstır. Arastırma verileri, 2005-2006 ögretim yılı Haziran ayında toplanmıstır. Veriler, betimsel analiz ile çözümlenmistir. Arastırma sonucunda ögretmenler, ögrencilerin yapılandırmacı yaklasımın uygulandıgı Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim programını genel olarak olumlu karsıladıklarını, zevk aldıklarını ancak ilk zamanlarda uyum saglamada zorlandıklarını belirtmislerdir. Ögretmenler, Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim Programında ögrencilerin en çok arastırma, drama ve grup çalısmalarından hoslandıklarını belirtirken, en çok arastırma etkinliginde zorlandıklarını dile getirmistir. Ayrıca, ögretmenler yapılandırmacılıga dayalı Sosyal Bilgiler Dersi Ögretim Programının uygulanmasıyla birlikte ögrencilerin arastırmacı yönlerinin güçlendigini, derste daha etkin olduklarını, dersi sevmeye basladıklarını ancak, daha az çalısmaya basladıklarını belirtmislerdir.


ABSTRACT
The curriculum of Social Studies has adapted a student centred approach. In this process, understanding the students’ perceptions towards Social Studies curriculum is of great importance. The purpose of this study is to understand the student perceptions towards The Social Studies curriculum (2004) according to the teachers’opinions. Semi-structured interviews were used in this study. Criterion sampling technique was employed as purposeful sampling method. 21 volunteer classroom teachers who were teaching 5th grade participated in the study. The research data were collected in June 2006 and they were analyzed descriptively. The participants stated that students’ overall impression towards The Social Studies curriculum in which constructive approach was implemented was positive and they enjoyed the course; however, they had difficulties in getting adapted initially. The participants concluded that the activities that the students liked the most were researching, drama, and group work activities. On the other hand, the activity that they had the most difficulty was researching. The participants also stated that along with the implementation of Social Studies curriculum based on constructivism, the students improved their research techniques, were more effective in the course and gained more positive attitudes towards the course. However, they tended to study less.


ANAHTAR KELİMELER: Ögrenci Yaklasımları, Sosyal Bilgiler, Ögretim Programı, Yapılandırmacılık


KEYWORDS: Student perceptions, Social Studies, Curriculum, Constructivism

[PDF]