Film Turizmi: Destinasyonların Pazarlanmasında Filmlerin Rolü


Movie Tourism: The Role of Movies in Destination Marketing


Arş. Gör. Hakan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Medet YOLAL


ÖZET
Bu çalısmanın amacı filmlere yerlestirilmis destinasyonların ögrencilerin ziyaret yeri seçiminde ne kadar etkili oldugunun belirlenmesidir. Sinemaya giden insan sayısındaki artıs pazarlamacılara, alternatif bir tutundurma aracı olarak sinema filmlerine ürün yerlestirmeyi kullanma olanagı saglamıstır. Filmlerin çekildigi mekanlar, stüdyolar, oteller, evler ve diger mekanlar, filmin elde ettigi basarıya göre turistik açıdan çekim merkezleri olabilmektedirler. Ögrencilerin filmlere yerlestirilen destinasyonlara yönelik tutumlarını, algılarını, egilimlerini ve grup üyeleri arasındaki etkilesimi ortaya koymak amacıyla odak grup yöntemi kullanılmıstır. Elde edilen bulgular ögrencilerin filmlerde gördükleri destinasyonları ziyaret etme isteklerinin yüksek oldugunu göstermistir. Ögrenciler destinasyonların filmlere yerlestirilerek tanıtılmasını iyi bir pazarlama iletisimi stratejisi olarak görmektedirler. Bu stratejinin Türkiye’deki destinasyonlar tarafından etkin bir sekilde uygulanması durumunda, destinasyonlar kendilerini çok daha kolay bir sekilde tanıtabilecekler ve mevcut örneklerde oldugu gibi pazardaki paylarını artırabileceklerdir.


ABSTRACT
The aim of the study is to evaluate how effective are the destinations placed in movies in destination choice decisions of students. Rapid growth in the number of movie-goers offers marketers to place products in movies as an alternative promotion tool. Sites, studios, hotels, residences and other places where the movies are shot can be a tourist attraction as a result of the movies’ success. In the study, focus group method was employed in order to reveal student attitudes, perceptions, tendencies and interactions between the group members about the destinations placed in movies. Findings showed that students are highly keen on visiting the destinations they saw in the movies. They also agreed on that promotion of destinations via movies was an effective marketing communication strategy. In case of Turkey, an efficient use of destination placement in movies would help destinations to better promote themselves and increase their market share as in current examples.


ANAHTAR KELİMELER: Destinasyon Pazarlaması, Film Turizmi, Ürün Yerlestirme, Pazarlama Iletisimi, Odak Grup


KEYWORDS: Destination Marketing, Movie Tourism, Product Placement, Marketing Communication, Focus Group

[PDF]