Dynamic Efficiency Analysis of World Railway Firms: A DEA-Window Analysis with Malmquist Index


Dünya Demiryolu Firmalarının Dinamik Etkinlik Analizi: Malmquist Endeksli bir VZA-Pencere Analizi


Prof. Dr. Aziz Kutlar
Asst. Prof. Dr. Ali Kabasakal
Res. Asst. Pınar Torun


ÖZET
This study attempts to obtain Technical Efficiency (TE), Allocative Efficiency (AE) and Average Efficiency of dynamic DEA-Window analysis scores of 31 railway firms operating worldwide. The data set covering the period of 2000 to 2009 is analyzed by CCR and BCC methods. In the analysis conducted by use of the CCR model, while total 17 firms are efficient in the first year, this figure reaches to 18 firms for the last year with one increment. With input oriented and variable return analysis conducted by use of the BCC model, the firms having TE at the beginning of the period were 20 in number. At the end of the period, the figure reaches to 24. Window analysis suggests that all firms in general have stable average efficiency rate and inefficiencies of the firms and standard deviations of their efficiency scores exhibit a similar pattern. Malmquist Index (MI) analysis also suggests that Total Factor Productivity has increased by 0.03% for the entire period.


ABSTRACT
Bu çalışmada, 2000-2009 döneminde faaliyette bulunan 31 adet dünya demiryolu şirketinin VZA- Pencere Analizi ile dinamik Teknik Etkinlik ve Tahsis Etkinliği ve Ortalama Etkinlik skorları CCR ve BCC metotlarıyla elde edilmek istenmiştir. CCR modeli ile yapılan analizde ilk yıl için toplam 17 firma etkin iken 2009 yılı için bu sayı 18 firmaya çıkmıştır. BCC modeli ile girdi yönelimli ve değişken getirili analizde dönem başında teknik etkinliğe sahip firma sayısı 20 iken dönem sonunda bu rakam 24’e çıkmaktadır. Pencere Analizi bulguları tüm firmaların dengeli bir ortalama verimlilik oranı ve benzer yapıda standart sapma değerlerine sahip olduklarını göstermektedir. Toplam Faktör Verimliliği için Malmquist Endeksi kullanılarak yıllar boyunca tüm işletmeler için Toplam Faktör Verimliliğinin sadece binde üç düzeyinde arttığı tespit edilmiştir.


ANAHTAR KELİMELER: Panel Data, DEA, TFP, Railway


KEYWORDS: Panel Data, VZA, TFV, Demiryolu

[PDF]