Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkilesim Adaletinin Dolaylı Rolü


The Impact of Ethical Leadership Behavior on Trust in Manager and Psychological Empowerment: The Mediating Role of Interactional Justice


Yrd. Doç. Dr. C. Cüneyt ARSLANTAŞ
Arş. Grv. Meral DURSUN


ÖZET
Bu çalısma, etik liderlik davranısının yöneticiye duyulan güven ve psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu iliski çerçevesinde, etkilesim adaletinin dolaylı etkisi de arastırılmıstır. Arastırma esnasında öncelikle etik liderlik davranısı, yöneticiye duyulan güven, psikolojik güçlendirme ve etkilesimsel adalet kavramları açıklanmıstır. Daha sonra olusturulan arastırma metodolojisi ısıgında korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıstır. Analizler etik liderlik davranısının bilissel güven üzerindeki direkt etkisini desteklemektedir. Analizler aynı zamanda etik liderlik davranısının duygusal güven ve seçim-etki üzerindeki etkisinde, etkilesim adaletinin dolaylı rolünü desteklemektedir.


ABSTRACT
This study was examined the impact of ethical leadership on trust in manager and psychological empowerment. The meadiating effect of interactional justice of that relationship was also investigated. Initially, ethical leadership behavior, trust in manager, psychological empowerment and interactional justice were defined. Consequently, correlation and regression analyses were performed according to the methodology. Analyses provide support for the direct effect of ethical leadership behavior on cognition-based trust. Analyses also provide support for the mediating role of interactional justice in the impact of ethical leadership behavior on affect-based trust and self-determination-impact.


ANAHTAR KELİMELER: Etik liderlik davranısı, yöneticiye duyulan güven, psikolojik güçlendirme ve etkilesimsel adalet


KEYWORDS: Ethical leadership behavior, trust in manager, psychological empowerment and interactional justice

[PDF]