İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ögrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma


A Research on Corporate Social Responsibility Perceptions of Faculty of Economics and Administrative Sciences Students


Prof. Dr. İnan ÖZALP
Doç. Dr. H. Zümrüt TONUS
Arş. Grv. Muammer SARIKAYA


ÖZET
Isletmelerin basarısında sosyal sorumluluklarının önemi giderek artmaktadır. Iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ögrencilerinin sosyal sorumluluk algılamaları, gelecekte isletmelerin sahibi, hissedarı, yöneticisi, muhasebecisi, pazarlamacısı, ya da müsterisi gibi bir paydası olarak, is dünyasının sosyal sorumluluk bilincinin yerlesmesinde oldukça önemli olacaktır. Literatürde yer alan arastırmalar ögrencilerin sosyal sorumluluk farkındalıgına lisans egitiminde yer alan konular ve dersler sırasında yapılan tartısmalarla ulastıgını göstermektedir. Bu çalısmada, ögrencilerin sosyal sorumlulugun önemini algılamalarının demografik özelliklerden özellikle cinsiyete göre farklılasma gösterdigine, ayrıca IIBF’nde farklı bölümlerde okuyan ögrencilerin algılama farklılıklarına deginilmistir. Arastırma sonuçlarında, isletme bölümü ögrencilerinin sosyal sorumluluk algılamalarının daha yüksek oldugu ortaya çıkmıstır. Bunun yanı sıra cinsiyet göz önüne alındıgında kız ögrencilerin algılama düzeyleri tüm bölümlerde erkek ögrencilerden daha yüksek çıkmıstır.


ABSTRACT
Importance of social responsibility in businesses success increases day by day.. Social responsibilities perception of Faculty of Economics and Administrative Sciences students as prospective stakeholders like business owners, shareholders, managers, accountants, marketing expert, or customers, will be essential in the settlement of responsibility consciousness in business world. Existing research shows that students reach social responsibility awareness through issues and discussions in undergraduate education. In this study, it is stated that students’ perceptions of the importance of social responsibility, change in respect to demographic factors, especially gender; and differences in social responsibility perceptions of student from different faculty departments are mentioned. The results of this research exposed that business administration department students’ social responsibility perceptions are more developed than that of other departments’ students. Besides, when gender is considered, females’ level of perception is found to be higher than that of males in all departments.


ANAHTAR KELİMELER: paydaslar, kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi, isletme ögrencilerinin algılamaları


KEYWORDS: stakeholders, corporate social responsibility, business ethics, business students’perceptions

[PDF]