Çok Amaçlı Programlama Çözüm Tekniklerinin Sınıflandırılması


A Classification Multiobjective Programming Solving Techniques


Yrd. Doç. Dr. Mahmut ATLAS


ÖZET
Çok amaçlı programlama, Yöneylem Arastırmasının hızla gelisen alanlarından birisidir. Çok amaçlı programlama, çoklu amaçların aynı anda gerçeklesmesinin düsünüldügü bir matematiksel programlamadır. Pek çok optimizasyon problemi dogası geregi birden çok ve bir biriyle çelisen amaçlar içermektedir. Çok amaçlı problemlerin çözümünde dört genel yaklasımın(karar vericiden tercih bilgisinin çözüm sürecinin: öncesinde, esnasında veya sonrasında alınması ya da alınmaması yaklasımları) avantaj ve dezavantajları tartısılmıstır. Bu çalısmada çok amaçlı programlama problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere gelistirilmis çözüm tekniklerinin sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Bu makalede tartısılan teknikler, metodolojik yönleri ile ele alınmıstır, çözüm tekniklerinin detaylı incelemesi ise çalısma alanının dısında tutulmustur.


ABSTRACT
Multiobjective programming has been one of the fastest growing areas of Operation Research . Multiobjective programming is a mathematical programming, a way of considering multiple objectives explicitly and simultaneously in a multiobjective programming framework. As most optimizations problems are multiobjective to their nature, there are many methods avaliable to tackle these kind of problems. Multiobjective problems are discussed in terms of advantages and disadvantages of the four general approaches(articulation of the decision maker’s preference structure over the multiple objectives prior to, during, or after the optimization) towards multiobjective programming. The aim of this study is to classify the solving techniques developed for solving multiobjective programming problems. The techniques discessed in this study have been considered in methodolojical aspects the detailed analysis of solution techniques have not been included.


ANAHTAR KELİMELER: Çok amaçlı, programlama, tercih bilgisi, çözüm teknikleri


KEYWORDS: Multiobjective, programming, preference information, solving techniques

[PDF]