İki Farklı Yanıtlayıcı Grubun Web’e Dayalı Anket Çalışmasıyla Karşılaştırılması


Comparasion of Two Different Respondent with Web Based Questionnaire Survey


Yrd. Doç. Dr. Zerrin AŞAN
Prof. Dr. Öztaş AYHAN
Öğr. Grv. Levent TERLEMEZ
Öğr. Grv. Sevil ŞENTÜRK


ÖZET
Web’e dayalı anket çalısmaları web sayfası üzerinden sayfayı ziyaret edenler ve e-mail adresleri üzerinden bir bilgisayar aracılıgıyla gerçeklestirilmektedir. Bu çalısmada ilgili bir web adresi belirlenerek bu sayfa üzerinden bu sayfayı ziyaret eden ve e-mail adresi olan üyeler üzerinden pilot inceleme niteliginde iki farklı anket uygulaması planlanmıstır. Aynı konuda aynı anket formuna iki farklı yanıtlayıcı grubunun verdikleri yanıtlar istatistiksel olarak karsılastırılmıstır. Ilgili sayfada birer ay süre ile web sayfasını ziyaret edenlere ve e-mail yoluyla üyelere ulasılarak birer anket uygulanmıstır. Bu çalısmada web sayfasını ziyaret eden 102 yanıtlayıcı ve e-mail anketine ise 100 yanıtlayıcı katılmıstır. Hazırlanan ankette yanıtlayıcılara ilgili web sayfasının güncelligine iliskin tutum soruları yanında kisisel sorularda sorulmustur. Uygulanan ankette her iki yanıtlayıcı grubunun genelde tutum sorularına verdikleri yanıtlarda istatistiksel olarak farklılıklar gösterdigi belirlenmistir. Fakat ilgili sayfayı kullanma ve yanıtladıkları anket formunun düzeninden her iki yanıtlayıcı grubunun memnun oldukları görülmüstür. Çalısma sonunda aynı web sayfasında aynı konu üzerinde uygulanan anket çalısmasına göre ilgili sayfayı ziyaret edenlerle e-mail adresi belli olarak olasılıklı örnekleme yoluyla belirlenen grubun gerçekten farklı oldukları söylenebilir. Ancak bu çalısmanın zamana göre tekrarlanması sonuçlar üzerinde etkili olabilir. Çalısmanın tekrarlanmasında örneklem sayısının artısı söz konusu olabilir. Daha büyük örneklemlerle çalısmak sonuçları etkileyebilir.


ABSTRACT
Studies about Web surveys are carried on computers by visitors surfing web page and e-mail addresses. In this study, a web site with a membership service is determined and a survey form with two different designs is planned to carry, as a pilot survey, on anonymous visitors and members using their e-mail addresses of this web site. Responses of two different respondent groups for the same topic in same survey form are statistically compared. The survey is carried on each one of anonymous visitors and members of this web site by their e-mail addresses for one month. 102 anonymous visitors and 100 members by e-mail participated in the survey. In the survey, altitude questions about update level of the web site and personal questions are asked to respondents. In the conducted survey, it is seen that generally responds of the each of the respondent groups to altitude questions are determined as statistically different, but both of the respondent groups are pleased with usage of relevant web site and design of the survey form. According to the result of conducting the same survey study on the same web site, it can be said that visitors of the relevant web site and with known e-mails group determined by using probability sampling are really different. However, repetition of this study according to time which may increase the sample sizes, affect on the results.


ANAHTAR KELİMELER: Web Anketi, e-mail Anketi


KEYWORDS: Web Questionnaire, e-mail Questionnaire

[PDF]