The Development Opportunities and Tourism Potentials of the Çoruh Valley-Erzurum Axis


Erzurum-Çoruh Vadisinde Turizmin Potansiyelleri ve Kalkınmanın Fırsatları


Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir KOŞAN


ÖZET
The number of the recorded cultural entities along with the natural sources in the Çoruh Valley- Erzurum axis has been seen as the indicator of touristic significance. Although the region is ecologically and socio-culturally rich, it could not reach to the level that it deserves in the culture and tourism industry. A significant development in tourism, other than the winter sports, has not been observed in spite of the rich touristic capacity. A great development in tourism in the region has been expected as the touristic significance of Turkey has increased.


ABSTRACT
Hükümetler, yerel yönetimler ve sivil toplum kurulusları bölge kalkınması kapsamında turizm potansiyellerinden yararlanmak istemektedirler. Öncelikli amaç, halkın gelir seviyesini yükseltmek ve istihdam yaratmaktır. Erzurum ve hiterlandında yer alan Çoruh vadisi bu kapsamda dikkat çekmektedir. Potansiyelin gelistirilmesi bölgede çesitli partnerlerin isbirligini ve farklı enstrümanlar kullanmayı gerektirmektedir. Bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına turizmin olumlu etkisi, öncelikle bir analizi talep etmektedir. Bu çalısmada, Erzurum-Çoruh vadisinde yapılan saha arastırmasında farklı karar alıcılarının görüslerine basvurularak sürdürülebilirlik anlayısı içinde bir gelisme konsepti gelistirilmeye gayret edilmistir.


ANAHTAR KELİMELER: Erzurum-Çoruh Valley, rural tourism, sustainable tourism, tourism planning.


KEYWORDS: Erzurum-Çoruh Vadisi, kırsal turizm, sürdürülebilir turizm, turizm planlaması

[PDF]