Örgütsel Sinisizm: Eskisehir ve Alanya’daki Otel Isletmelerinde Bir Uygulama


Organizational Cynicism: An Investigation on Hotel Organizations in Eskisehir and Alanya


Yrd. Doç. Dr. Nuray TOKGÖZ
Arş.Grv.Hakan YILMAZ


ÖZET
Küresellesme, yogun rekabet ortamı, teknolojide görülen bas döndürücü yenilikler örgütleri etkilerken; isletme birlesmeleri ve satın almalar, isletmelerin yeniden yapılanma, küçülme, hiyerarsik kademelerin azaltılması uygulamaları, ardı arkası kesilmeyen iyilestirme ve gelistirme projeleri de örgütlerin içindeki bireyleri derinden etkilemektedir. Bu kosullar altında arastırmacılar tarafından örgütsel sinisizm adı verilen ve yayılmakta oldugu ileri sürülen bir tutumun varlıgı sorgulanmaya baslanmıstır. Örgütsel sinisizm, bir kisinin çalıstıgı örgüte yönelik gelistirdigi, bilissel, duygusal ve davranıssal boyutları içeren negatif bir tutumdur. Bu çalısmada Eskisehir il merkezinden 8, Alanya’dan 9 olmak üzere toplam 17 otel isletmesindeki 346 çalısanın genel sinisizm ve örgütsel sinisizm seviyeleri ve demografik degiskenleri arasındaki iliskileri analiz edilmistir. Bu arastırmadan elde edilen temel bulgular sunlardır: (a) genel sinisizm ile örgütsel sinisizm arasında kısmen bir iliski vardır, (b) egitim düzeyi yükseldikçe sinisizm seviyesi artmaktadır, (c) kıyı otel isletmelerinde çalısanlar, sehir otel isletmelerinde çalısanlara göre daha siniktir ve (d) mevsimlik çalısanların kadrolu çalısanlara göre genel sinisizm seviyeleri daha yüksektir.


ABSTRACT
While globalization, intensified competitive environment, increasing innovations in technology have a constant impact on organizations, mergers and acquisitions, restructuring, delayering and downsizing of organizations and ongoing improvements and developments in projects have been deeply influencing employees in organizations. Under these circumstances, researchers have started enquiring a newly emerging attitude called cynicism. Organizational cynicism is a negative attitude which is composed of belief, affect and behavior, towards one’s employing organization. In this study, 346 employees’ data from 17 hotels, 8 from Eskisehir and 9 from Alanya, have been analyzed in terms of their attitudes toward dispositional and organizational cynicism and their relation to employees’ demographical variables. The main results of the study are the following: a)there is a partial relation between dispositional and organizational cynicism, b) the higher the educational level, the higher cynical is, c) employees working at resort hotels are more cynical than the employees working in city hotels, d) the seasonal employees have more dispositional cynicism level than permanent employees.


ANAHTAR KELİMELER: Genel Sinisizm, Örgütsel Sinisizm, Otel Isletmeleri


KEYWORDS: Dispositional Cynicism, Organizational Cynicism, Hotel Organizations

[PDF]