Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişimler ve Bu Degisimlerin Alisveris Mekânlarına Etkisinin Eskisehir Örneginde Irdelenmesi


Studying the Influence of Changes in Consumption Habits on Shopping Malls: Eskisehir Case


Yrd. Doç. Dr. Berna ÜSTÜN
Yrd.Doç.Dr. Osman TUTAL


ÖZET
Tüketim süreçleri ve tüketim alıskanlıklarında ortaya çıkan dönüsümler, kent mekânı açısından önem tasır. Bu degisimlerin en iyi gözlemlenebilecegi yerler ise, kentlerin alısveris mekânlarıdır. Günümüzde biraz da elestirel bir bakıs açısıyla “tüketim katedralleri” ne dönüsen alısveris mekânlarının son 10 yıldaki gelisimi, toplum olarak alısveris alıskanlıkları açısından geldigimiz son noktayı isaret etmektedir. Bu çalısmada öncelikle tüketim, tüketim kültürü ve bu kültürlerin toplumsal anlamda degisimler ele alınmakta ve alısveris mekânlarının Türkiye’de gelisim süreci incelenerek, geleneksel çarsı ve alısveris kültüründen baslayarak günümüze kadar uzanan alısveris merkezlerinin gelisim süreci Eskisehir örneginde analiz edilmektedir.


ABSTRACT
The changes that occurred in consumption processes and habits are important in terms of urban space. The places where all these changes can easily be observed are shopping malls. Evolution of shopping malls turned into “consumption cathedrals” from a bit critical point of view, in the last decade. It points to the farthest frontier that we reached in terms of shopping habits as society. In this study, first, the terms consumption, consumption culture, and changes in the consumption culture in social sense are dealt with. Then, along with studying the evolution of shopping centers in Turkey, an analysis of the evolution process of shopping malls, starting from traditional shopping culture up to now, is alyzed within the case of Eskisehir.


ANAHTAR KELİMELER: Tüketim, Tüketim Kültürü, Alısveris Mekânları


KEYWORDS: Consumption, consumption culture, shopping malls

[PDF]