Ilkögretim Besinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalısmaları


Validity and Reliability Studies of Fifth Grade Science and Technology Course Attitude Scale


Prof.Dr. Şefik YAŞAR
Öğr.Grv. Şengül S. ANAGÜN


ÖZET
Ögrenmeyi etkileyen en önemli duyussal özelliklerden biri olarak nitelendirilen tutum, bireylerin ögrenmelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir. Fen ve Teknoloji dersi, bireyleri bilissel yönden gelistiren ve yaratıcılıklarını artıran temel bir ders olarak ilkögretim programlarında baslangıçtan beri yer almaktadır. Fene yönelik konulara ilgi ve merak uyandırılması ve bu konulara iliskin olumlu tutumların gelistirilmesi, ögrencilerin bilissel yeterliklerinin gelismesine katkı saglar. Bu çalısmanın temel amacı ilkögretim besinci sınıf düzeyinde gelistirilen fen ve teknoloji dersi tutum ölçeginin geçerlik ve güvenirlik çalısma sonuçlarının ortaya konmasıdır. Ölçegin geçerlik ve güvenirlik çalısması, Eskisehir il merkezinde rastlantısal olarak seçilen 849 ilkögretim besinci sınıf ögrencisi üzerinde gerçeklestirilmistir. Güvenirlik çalısması sonucunda toplam 19 maddeye indirgenen ölçek için belirlenen Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmustur. Yapı geçerligi için basvurulan KMO Barlett katsayısı 0.93 bulunmustur. Faktör analizi sonucunda ölçegin üç faktörde toplandıgı gözlenmistir. Faktörler alanyazına dayalı olarak zevk alma, ögrenme istegi ve fene yönelik bireysel görüsler olarak adlandırılmıstır. Üç faktör varyansın toplamda %51.490’ını açıklamaktadır. Buna göre yapı geçerliligine sahip 19 madde ve üç faktörden olusan bir ölçege ulasıldıgı söylenebilir.


ABSTRACT
Attitude, one of the important factors on learning, has a power to effect learning either positive or negative way. Attitude may be considered as physiological structure that has effects in cognitive, affective and behavioral dimensions. Since the beginning, science and technology course, helping improving cognitive aspects and enhancing the creativity of the individuals, has been taken part of elementary school education. The students may gain scientific knowledge, scientific process skills, and attitudes during science learning process. There is a strong relationship between arousing the interest and passion, developing constructive attitudes and improving cognitive competencies of the students. The main purpose of the study is to expose reliability and validity studies for the attitude scale developed for the science and technology course for the fifth grade of elementary schools. In order to demonstrate the reliability and validity of the scale, 849 students are selected randomly in Eskisehir. Based on the results of factor analysis, it has observed that the scale may be composed of 19 items grouped into 3 factors. Thus, the scale having 19 items and 3 factors could provide structural validity. Cronbach Alpha value was found 0.89 and KMO Barlettvalue was found 0.9. Scale’s sub factors was named as; enjoyment, learning wish and personel views toward science based on literature.


ANAHTAR KELİMELER: Tutum ölçegi, yapılandırmacılık, fen ve teknoloji dersi


KEYWORDS: Attitude scale, constructivism, Science and Technology course

[PDF]