Teknolojik Yeniliklerin Yayılmasını ve Benimsenmesini Arttıran Etmenler


Factors Increasing the Adoption and Diffusion of Technological Innovations


Arş.Grv. Kerem KILIÇER


ÖZET
Teknoloji ve beraberinde getirdigi yenilik, günümüz dünyasında bilgi çagını yakalamıs ülkelerle rekabet edebilmenin anahtarı durumundadır. Teknolojik yeniliklerin toplum üzerindeki etkileri ve toplumun yenilige bakısını bilmeden egitim alanında teknolojiyi islevsel bir sekilde kullanabilmek mümkün görünmemektedir. Bilginin en büyük güç ve sermaye oldugu bilgi çagını yakalamada teknolojik yeniliklerin bireyler tarafından benimsenerek yenilik üretmede kullanılması gerekmektedir. Egitimin toplumu sekillendirmede en önemli unsurlardan biri oldugu düsünüldügünde teknolojik yeniliklerin egitim ortamlarında kullanılması bireylerin yenilik becerisi kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu baglamda çalısmada; teknolojik yeniliklerin yayılmasını ve benimsenmesini arttıran etmenler egitimle iliskilendirilerek ele alınmıstır


ABSTRACT
Technology and innovation resulted in are the keys to compete with countries reached information age at present day. Without knowing the effects of technological innovations on the society and society’s view on these innovations, it seems that it is not possible to use technology functionally in educational environment. To reach the information age in which knowledge is the biggest power and wealth, it is necessary for technological innovations to be adopted and used by individuals to produce innovation. When education is considered as the most important factor to shape society, using technological innovations in educational environments provide individuals with innovation ability. In this framework, the aim of this study is to investigate the factors increasing the adoption and diffusion of technological innovations related to educational dimension.


ANAHTAR KELİMELER: Teknoloji, Yenilik, Yeniliklerin Yayılması


KEYWORDS: Technology, Innovation, Diffusion of Innovation

[PDF]